Os am gysylltu â'r Gerddorfa Ukulele, gwnewch hynny drwy ...
Rhif ffôn: 029 20689888    ebost: post@mentercaerdydd.cymru
Facebook
 Twitter
Croeso i wefan y Gerddorfa Ukulele

Sefydlwyd y Gerddorfa Ukulele yn 2013 dan arweiniad Mei Gwynedd a thrwy drefniant Menter Caerdydd. Mae'r nifer o aelodau wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'r Gerddorfa yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd ac yng Ngŵyl Tafwyl. Yn ystod 2016 bu'r Gerddorfa yn recordio CD o ganeuon poblogaidd. Gweler y dudalen 'Siop' am fanylion pellach.

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018 (10-08-18)

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 2018 (05-08-18)
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o berfformiadau Eisteddfod Caerdydd
Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu lluniau a/neu fideos.

Tafwyl 2018, Caerdydd (30-06-18)
<Cliciwch yma> am ragor o luniau o gig 'Tafwyl 2018'

Rhai o berfformiadau'r Gerddorfa Ukulele


Newyddion Diweddar

  • Sesiynau Tymor yr Hydref 2019 Dyma fanylion sesiynau'r Gerddorfa Ukulele ar gyfer Tymor yr Hydref 2019: Dyddiad: Medi 25ain hyd at Ragfyr 5ed (Ar Nos Fercher, onibai am y sesiwn olaf, fydd ...
    Posted by Cerddorfa Ukulele
  • Gigs y Gerddorfa Ukulele ar gyfer Mis Medi Mis prysur o'n blaenau! Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio mewn tri gig yn ystod mis Medi.Dydd Sadwrn, Medi 7fed - Gŵyl Fwyd Sain Ffagan (Amgueddfa Werin Cymru ...
    Posted 11 Jul 2019, 02:16 by Cerddorfa Ukulele
  • Gigs Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst (10-08-19) Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Dydd Iau, Awst 8fed (12:30) - Stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Dydd Sadwrn, Awst 10fed (12 ...
    Posted 6 Aug 2019, 01:30 by Cerddorfa Ukulele
Showing posts 1 - 3 of 35. View more »