Os am gysylltu â'r Gerddorfa Ukulele, gwnewch hynny drwy ...
Rhif ffôn: 029 20689888    ebost: post@mentercaerdydd.cymru
Facebook
 Twitter
Croeso i wefan y Gerddorfa Ukulele

Sefydlwyd y Gerddorfa Ukulele yn 2013 dan arweiniad Mei Gwynedd a thrwy drefniant Menter Caerdydd. Mae'r nifer o aelodau wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'r Gerddorfa yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd ac yng Ngŵyl Tafwyl. Yn ystod 2016 bu'r Gerddorfa yn recordio CD o ganeuon poblogaidd. Gweler y dudalen 'Siop' am fanylion pellach.

Teyrnged i Len

Mae Mei wedi lansio Gwersi Ukulele ar gyfer plant a dechreuwyr
ar YouTube. Cliciwch ar y llun isod i fynd at y gwersi yn YouTube.
Mae llyfryn a ddefnyddir ochr yn ochr â'r gwersi ar gael ar y wefan yma.
Ewch i'r adran 'Caneuon' ac yna 'Caneuon i Blant' i'w lawrlwytho.

<Cliciwch yma> am fideo o'r sesiwn uchod.

Gig Ystwyll, Cornerstone, Caerdydd (05-01-2020)
<Cliciwch yma> i  weld rhagor o luniau o'r Gig Ystwyll yn Cornerstone.

Newyddion Diweddar

  • Tafwyl, Gŵyl Fach y Fro a'r Eisteddfod Genedlaethol 2020 wedi eu canslo - Oherwydd yr argyfwng presennol, yng nghyd destun y Coronafirws (COVID-19), cyhoeddwyd fod Tafwyl, Gŵyl Fach y Fro a'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron wedi eu canslo eleni.
    Posted 11 May 2020, 12:43 by Cerddorfa Ukulele
  • Gŵyl Ukulele Caerdydd (04-04-20) wedi ei chanslo Mae Gŵyl Ukulele Caerdydd 2020 oedd i fod i'w chynnal yn Neuadd Dewi Sant ar Dydd Sadwrn, Ebrill 4ydd wedi ei chanslo oherwydd peryglon y Coronafirws a'r ffaith ...
    Posted 11 May 2020, 12:43 by Cerddorfa Ukulele
  • Gohirio sesiynau'r Gerddorfa Ukulele  - Cafwyd cyfarwyddyd gan Fenter Caerdydd y bydd sesiynau'r Gerddorfa Ukulele yn cael eu gohirio ar hyn o bryd, hyd nes nodir yn wahanol. Dylai aelodau'r Gerddorfa fod wedi ...
    Posted 11 May 2020, 12:42 by Cerddorfa Ukulele
Showing posts 1 - 3 of 44. View more »