Os am gysylltu â'r Gerddorfa Ukulele, gwnewch hynny drwy ...
Rhif ffôn: 029 20689888    ebost: post@mentercaerdydd.cymru
Facebook
 Twitter
Croeso i wefan y Gerddorfa Ukulele

Sefydlwyd y Gerddorfa Ukulele yn 2013 dan arweiniad Mei Gwynedd a thrwy drefniant Menter Caerdydd. Mae'r nifer o aelodau wedi cynyddu'n flynyddol ac mae'r Gerddorfa yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi perfformio mewn nifer o gigs lleol, yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yng Ngŵyl Ukulele Caerdydd ac yng Ngŵyl Tafwyl. Yn ystod 2016 bu'r Gerddorfa yn recordio CD o ganeuon poblogaidd. Gweler y dudalen 'Siop' am fanylion pellach.

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan (07-09-19) 
<Cliciwch yma> i  weld rhagor o luniau o Ŵyl Fwyd Sain Ffagan (2019).
Diolch i Avril Pickard, Mair John a Maureen Cox am y lluniau.

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Llanrwst (Awst,8fed ac Awst 10fed 2019)
<Cliciwch yma> i  weld rhagor o luniau/fideos o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (2019).
Diolch i Bowen a Heulwen Jones am y lluniau/fideos.

Tafwyl 2019, Caerdydd (22-06-19)
<Cliciwch yma> i  weld rhagor o luniau o'r perfformiad yn Tafwyl 2019.
<Cliciwch yma> i  weld rhai o'r lluniau ar ffurf fideo.
Diolch i Ieuan Morris am y mwyfrif o'r lluniau a ddefnyddir yn yr albwm, yn y llun cyfansawdd (uwchben) ac yn y fideo.
Diolch i Heledd Williams am y llun o'r Gerddorfa Ukulele gyfan (uwchben ac yn y fideo).
Diolch i bawb arall a gyfranodd luniau o berfformiad y Gerddorfa Ukulele yn Tafwyl 2019.

Rhai o berfformiadau'r Gerddorfa Ukulele


Newyddion Diweddar

  • Sesiynau Tymor yr Hydref 2019 Dyma fanylion sesiynau'r Gerddorfa Ukulele ar gyfer Tymor yr Hydref 2019: Dyddiad: Medi 25ain hyd at Ragfyr 5ed (Ar Nos Fercher, onibai am y sesiwn olaf, fydd ...
    Posted 21 Aug 2019, 10:56 by Cerddorfa Ukulele
  • Gigs y Gerddorfa Ukulele ar gyfer Mis Medi Mis prysur o'n blaenau! Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio mewn tri gig yn ystod mis Medi.Dydd Sadwrn, Medi 7fed - Gŵyl Fwyd Sain Ffagan (Amgueddfa Werin Cymru ...
    Posted 11 Jul 2019, 02:16 by Cerddorfa Ukulele
  • Gigs Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst (10-08-19) Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Dydd Iau, Awst 8fed (12:30) - Stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Dydd Sadwrn, Awst 10fed (12 ...
    Posted 6 Aug 2019, 01:30 by Cerddorfa Ukulele
Showing posts 1 - 3 of 35. View more »