Nos chevaux

hongre selle luxembourgeois

jument demi sang arabe

hongre haflinger

jument arabe-barbe

jument dsa
hongre semi sang arabe

jument demi sang arabe

jument haflinger

hongre haflinger

jument haflinger
jument selle luxembourgeois

jument de selle

jument haflinger

hongre oc

jument haflinger
Nos retraités: Domino (Haflinger)décédé 2016, Tholl (Haflinger) décédé avril 2015 , Taiga (Dsa) décédé 2017 et Iken (Poney)vendue, Wildrose ( Haflinger)