Bases

Organització:

Aquest torneig és organitzat pel Club d'Escacs Peó Vuit.

Sistema de joc:

El torneig es disputarà pel sistema suís a vuit rondes. Aquest, consisteix bàsicament en aparellaments cada ronda amb participants que hagin aconseguit la mateixa puntuació. Per l’aparellament de jugadors s'utilitzarà l’ordinador i el programa “SP98”. Tots els participants acaten els resultats que l’ordinador determini. El desempat es determinarà per M. bulcholz, bulcholz i pel sistema progressiu. Quedant establert l'ordre dels quals abans de disputar la última ronda.

Inscripció:

Gratuïta per als socis del Club, 5 € per als No socis

Local de joc:

CE PEÓ VUIT (CENTRE CÍVIC, Urb. Torre d'En Gil s/n).

Dies i horari de joc:

Tots els divendres del 29 d'Abril fins al 17 de Juny de 2016, a partir de les 22:00 hores.

Ritme de joc:

45 minuts per a cada jugador, més un increment de 30 s. per jugada. Regint-se per les Lleis d’Escacs de la FIDE que regeix les normes específiques dels Escacs Ràpid, tret d’aquells punts que contradiguin les regles del present apèndix.

Direcció del Torneig:

El coordinador i àrbitre del torneig serà Santi Añó al que es podrà fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb el torneig sempre i quan no es tracti de cap problema que pugui influir directament en el resultat dels jugadors participants.

Premis:

1er. Classificat: Trofeu

2on. Classificat: Trofeu

3er. Classificat: Trofeu

Diversos:

 • El sorteig de la primera ronda s’efectuarà abans de l'inici del torneig, quedant exclosos del torneig tots els jugadors no presentats sense cap causa justificada
 • Els jugadors en acabar la partida hauran de lliurar a l’organització el full de resultats degudament emplenat.
 • Els participants que faltin dues rondes sense justificació es consideraran eliminats del torneig.
 • Els aparellaments, resultats i classificacions de les diferents rondes estaran penjades, de forma provisional, durant la setmana a la Web del Club: http://www.peovuit.com
 • No és obligatori avisar al jac. El jugador que realitzi una jugada il·legal haurà de fer-ne una de legal amb la peça que ha estat tocada. Si això no fos possible haurà de fer-ne una altra que sigui legal amb una altra peça.
 • Hi haurà un increment en el temps de dos minuts suplementaris al jugador que reclami; i així sigui, una jugada il·legal del seu adversari.
 • Si les dues banderetes han caigut, o tots dos rellotges digitals estan en temps zero; la partida serà de taules.
 • Per reclamar una victòria per temps, el reclamant ha de parar els dos rellotges i notificar-ho a l’àrbitre. Per tal que la reclamació prosperi, la bandereta del reclamant ha de seguir en alt, i la del seu adversari caiguda. En cas dels rellotges digitals, el temps del reclamant en positiu, i el del seu adversari en temps zero (negatiu); després de que s’hagin parat els rellotges.
 • L’àrbitre pot decidir a petició d’un dels jugadors que una partida és taules quan no existeixi suficient material per part de cap dels contrincants per realitzar mat o és dóna una situació de taules teòriques i l'àrbitre considera que un dels jugadors està especulant clarament amb el temps. L’àrbitre però no intervindrà en el transcurs de les partides si no és mitjançant una reclamació.
 • Els jugadors del torneig accepten que es puguin utilitzar imatges seves per la difusió del campionat tan per Internet com per mitjans de premsa.
 • L’organització del torneig confia en l’esportivitat dels participants pel correcte funcionament del torneig.