PROVES NIVELL A-B-C-D

PROVES DE NIVELL CATALÀ A-B-C-D.

 


 
 PELC: Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana
http://pelc.uib.es/recursos/index.html

El millor referent per treballar la gramàtica catalana.  Molt fiable i útil. Us heu de donar d’alta amb el correu electrònic i ja està.

 

MODEL D’EXAMEN DE NIVELL DE LA JUNTA AVALUADORA DE CATALÀ

http://dgpoling.caib.es/www/user/menuweb/cacc.htm

Aquí hi trobareu cinc models d’examen dels nivells A, B i C de la Junta Avaluadora de Català, depenent de la Direcció General de Política Lingüística, és a dir, qui posa els exàmens.

 

MODELS D’EXAMEN DE L’EBAP

http://ebap.caib.es/www/user/plans_formacio07/webFL/FL07_0models.ca.htm

Hi trobareu exàmens en format PDF per tal de poder fer exàmens dels diferents nivells. A més, surten puntuats. (Això sí... no tenen solucionari)

 

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=34

Si hi trescau un poc hi trobareu els opuscles, els resultats de proves anteriors...

 

 

MODEL D’EXAMEN UdG

http://www.udg.edu/Examensoficials/Llenguacatalana/Certificatdesuficienciaenllenguacatalana/tabid/8013/language/ca-ES/Default.aspx

Aquí teniu un model d’examen i també de correcció de la Universitat de Girona, del nivell superior.

 

GUIA DE CORRECCIÓ FONÈTICA

http://www.bibiloni.net/correcciofonetica/

Enllaç útil per a persones amb dificultats per pronunciar determinats sóns (essa sonora, LL, G, L...) i que s’han de presentar a les proves de nivell de català.

 

AUTOAPRENENTATGE LLENGUATGE JURÍDIC

http://www.gencat.cat/justicia/llengjur/index.html

És un document de la Generalitat de Catalunya. Els exercicis autocorrectius corresponen, més o manco, al nivell D.

 

HOMOLOGACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA

http://www.caib.es/boib/interior.do?lang=ca&p_numero=2005117

Aquí podeu trobar les diferents maneres amb què es poden homologar els coneixements de llengua catalana i la seva equivalència amb els nivells.

 
Comments