28.08.2015

2015ஆம் கல்வியாண்டில் கணினி அறிவியல் பாட ஆசிரியர்களுக்கு- 
 திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்ட கணினி பாட கருத்தாளர்கள் மற்றும் கணினி பாட  ஆசிரியர்களை பணிவிடுவித்தல்
2015ஆம் கல்வியாண்டில் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு வரலாறு பாட கருத்தாளர்கள் மற்றும் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களை பணிவிடுவித்தல்
 2015ஆம் கல்வியாண்டில் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பாடவாரியாக பாடம் தொடர்பான 
 திறன் வளர் பயிற்சி-கருதாளர்கள் மற்றும் வேலுhர் கல்வி மாவட்ட முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை பணிவிடுவித்தல்
27.08.2015


தமிழ்நாடு ஊரகப் பகுதி மாணவர் திறனாய்வுத் தேர்வு, செப்டம்பர் 2015-மாணவர்களிடமிருந்த பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஆன் லைனில் பதிவு செய்து 31.08.2015 அன்று இவ்வலுவலத்தில் ஒப்படைத்தல்
POWER FINANCE-ENTER THE REGISTER NO.OF MARCH 2015 12TH STANDARD STUDENTS
    POST CONTINUNANCE/ PAY AUTHORISATION
-
  ஆசிரியருடன் உபரி பணியிடங்களில்  பணிநிரவல் செய்தல்

    POST CONTINUNANCE/ PAY AUTHORISATION
தமிழ்நாடு ஊரகப் பகுதி மாணவர் திறனாய்வுத் தேர்வு (Trusts Examination).- செப்டம்பர் 2015--விண்ணப்பங்கள் 25.08.2015முதல் பதிவிறக்கம் செய்தல் 

     2014.14ம் கல்வி ஆண்டில் 12ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு வழங்கியது போக எஞ்சியுள்ள மடிக்கணினியை ஒப்படைக்கவும், அதன் விவரத்தினை அனப்பிவைக்கவும் கோருதல்


2015ஆம் கல்வியாண்டில் முதுகலைபட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்க பாடவாரியாக பாடம் தொடர்பான திறன் வளர் பயிற்சி கருத்தாளர்கள் மற்றும் திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்ட முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் ஆகியோரை பணிவிடுவித்தல்

பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் விவரம் கோருதல்-இது மிகவும் அவசரம் நாளை (25.08.2015) முற்பகல் 11.00 மணிக்குள் ஒப்படைகோருதல்
  BT TO PG FINAL PANEL
RMSA–அறிவியல்,சமூக அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடைப் பயிற்சி
 2015-2016ம் கல்வி ஆண்டில் வேலூர் மண்டல அளவிலான தடகள மற்றும் குழு போட்டிகள் (RDG/BDG and Sports)நடைபெறும் தேதிகள் அறிவித்தல்
 SSA-அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட பகுதிநேர பயிற்றுநர்கள்-உயர் தொடக்க வகுப்புகளின் மாணவர் எண்ணிக்கைக்கேற்ப பணியிட நிரவல் மூலம் மாறுதல் விண்ணப்பம் அளிக்க கோருதல்

POSTCONTINUANCE ORDERDISTRICT LEVEL SCIENCE DRAMA COMPETITION ON 21.08.2015


19.08.2015


  • அனைத்து அரசு தேர்வுகள் சேவை மைய தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

 நடைபெறவுள்ள செப்டம்பர்/அக்டோபர் 2015-ல் மேல்நிலைத் துணைத்தேர்விற்கு தனித்தேர்வர்கள் அரசுத் தேர்வுகள் சேவை மையங்களின்(Service Centres)  மூலம் 19.08.2015 வரை விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. தனித் தேர்வர்கள் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு விண்ணப்பிக்கும் கால அவகாசத்தை நீட்டித்து 22.08.2015 (சனிக்கிழமை) வரை விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.

CLICK HERE TODOWNLOAD THE PRESS NOTE & Letter

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்

=============================================================================================

3.08.2015

======================================================================    
            05.08.2015 அன்று 2014-15ம்கல்வியாண்டில் 12ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களின் +2 தேர்வு பதிவெண்களை பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் நாளது தேதிவரை சில பள்ளிகள் உள்ளீடு செய்யாமல் உள்ளனர்.
             எனவே, உடனடியாக தங்கள் பள்ளிகளின் அனைத்து மாணவர்களின்  +2 பதிவெண்களை விடுபடாமல் பதிவு செய்ய தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், உள்ளீடு செய்ய இயலாத காரணத்தினை Remarks  கலத்தில் உள்ளிடு செய்யக்கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இன்று (13.08.2015) பிற்பகல் 2.00 மணிக்குள் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநருக்கு அனுப்பவேண்டியுள்ளதால் இப்பொருளில் தனிகவனம்செலுத்தி உடனடியாக செயல்படும்படி சம்மந்தப்பட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதில் தாமதம் ஏற்படின் சார்ந்த தலைமையாசிரியர் பெயர் இயக்குநர் அவர்களுக்கு தெரிவிக்க நேரிடும் என திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

12.08.2015

          

இணைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதிகளில் காட்பாடி, அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் கலந்தாய்வு நடைபெறும்

நேரம் : காலை 9.00 மணி

============================================================================

11.08.2015

10.08.2015==========================================================================

அனைத்துவகை உயர்நிலை/மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

        10.08.2015 அன்று நடைபெறும் கல்வி மாவட்ட அளவிலான கூட்டத்தின்போது இணைப்பில் உள்ள படிவத்தினை மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்கள் இணைய தளத்தில் உள்ள படிவம்-1 திருத்தப்பட்டது)  பூர்த்தி செய்து மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்களிடம் 3 நகcல்களில் ஒப்படைகும்படி தெரிவிக்கப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CORRECTED FORM


07.08.2015

                                                

06.08.2015

அனைத்துவகை தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

     2015-16ம் கல்வியாண்டு வினாத்தாட்களுக்கு உரிய கட்டணத்தை கீழ்க்கண்ட தேதிகளில் காட்பாடி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாவட்ட பொதுத் தேர்வுக்குழு மையத்தில் (பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 5.30 மணி வரை) தவறாமல் செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

              வேலூர் கல்வி மாவட்டம்                   : 10.08.2015

                 ÂU¥g¤Jh® fšé  kht£l«                    :   11.08.2015                

                   muR k‰W« muR cjébgW« gŸë¤ jiyikahÁça®fŸ édh¤jhŸ f£lz« brY¤Âé£L 10« tF¥ò k‰W« 12« tF¥ò gæ‰Á f£lf§fis bg‰W¢bršYkhW m¿ÎW¤j¥gL»wh®fŸ.

Kj‹ik¡fšé mYty®, ntÿ®.

=============================================================================

05.08.201504.08.2015

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS & AGENDA

  • நாளை 30.07.2015 அன்று நடைபெற வேண்டிய முதல் இடைபருவ தேர்வுகள் அனைத்தும் 05.08.2015 (புதன் கிழமை) அன்று நடைபெறும்

===============================================================