Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training - VIT)

mgr MAGDALENA NAWROCKA, pedagog specjalny, terapeuta SI, certyfikowany terapeuta VIT

Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training - VIT) jest nowoczesną, niezwykle skuteczną formą treningu umiejętności komunikowania się. Zadaniem VIT jest wspieranie kompetencji rodziców/opiekunów, którzy poszukują pomocy dla dzieci: sprawiających trudności wychowawcze - nadpobudliwych psychoruchowo, agresywnych, z trudnościami w nauce, z problemami emocjonalnymi, niepełnosprawnych.

U podstaw tej metody leży założenie, że dobry kontakt z dzieckiem i udana komunikacja pozwalają na efektywne rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, a w wielu przypadkach mogą im zapobiegać. Poza stosowaniem VIT-u w systemach rodzinnych istnieje również możliwość wykorzystywania tej metody w przedszkolach, szkołach, szpitalach i innych placówkach zajmujących się rozwojem dziecka. Metoda może być przydatna do kształcenia rozmaitych grup zawodowych takich jak: wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy opieki społecznej.


dokładny opis metody na stronie Fundacji PLUS
Fundacja PLUS

oraz Fundacji Dzieci Niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje