INPP

Terapia neurorozwojowa INPP wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard-Blythe.
Diagnozę i terapię opóźnienia neurorozwojowego prowadzi terapeuta i instruktor INPP (uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń 2-dniowych dla nauczycieli) mgr Iwona Palicka
więcej informacji na stronach:
INPP Polska
http://www.inpp.org.pl/

The Institute for Neuro-Physiological Psychology
w Chester
http://www.inpp.org.uk/