Indywidualna Stymulacja Słuchu met.K.Johansena


INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU 

METODĄ DR K.JOHANSENA - JIAS

w celu ustalenia terminu diagnozy i terapii

obowiązuje rejestracja telefoniczna
pod numerem tel.600494975
poniedziałek-piątek, w godz.8.00-16.00
TERAPEUCI:

mgr Iwona Palicka
Specjalista Psychologii Klinicznej, Neuropsycholog 
terapeuta Integracji Sensorycznej i neurorozwoju
certyfikat Provider von JIAS nr 0014/2009

mgr Sylwia Jakus
pedagog specjalny, logopeda
certyfikat Provider von JIAS nr 0005/2010


szczegóły dotyczące metody JIAS na stronie
CENTRUM TERAPII JOHANSENA IAS POLSKA