Fundacja FAStryga Filia w Poznaniu

SZKOLENIE DLA DIAGNOSTÓW FASD
szkolenie w zakresie praktycznej diagnostyki FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) przy pomocy polskiej wersji 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD.

szczegóły TUTAJ