Cenniki

DIAGNOZA:
 • psychologiczna
         - dzieci do 4 roku życia (1-2 spotkania) 180zł
         - dzieci 5-7 roku życia (1-2 spotkania) 200 zł
         - dzieci starsze (1-2 spotkania) 250 zł
 • badanie pod kątem dysleksji: 300 zł (2-3 spotkania) - w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  + badanie pedagogiczne 100zł

 • diagnoza procesów integracji sensorycznej/ przetwarzania sensorycznego (2-3 spotkania + omówienie wyników): 300zł; diagnoza powtórna: 150zł
        - dzieci do 4 r.ż.: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, ocena rozwoju psychoruchowego, próby kliniczne, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena
          planowania motorycznego (praksji)
        - dzieci powyżej 4.roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe,
          Kliniczna ocena planowania motorycznego (praksji)
 • diagnoza neurorozwojowa wg Sally Goddard-Blythe (1-2 spotkania): 250zł
 • diagnoza przetwarzania słuchowego (badanie audiometryczne jedno- i obuuszne, Test Dychotyczny dla Mowy, badanie lateralizacji): 250zł; badanie przed kolejna płytą: 150zł
 • diagnoza wstępna w kierunku FASD z wykorzystaniem  "FASD 4-Digit Diagnostic Code": 180 zł

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE: 80zł

TERAPIA:
 • neurorozwojowa (wg programu stymulacji i wygaszania odruchów): 50zł (wizyta konsultacyjna)
 • integracji sensorycznej: 75zł (45-50 min.)
 • pedagogiczna: 75zł (45-50 min.)
 • logopedyczna: 75zł (45-50 min.)
 • rehabilitacja: 75zł (45-50 min.)
 • Grupy Smyków: 65 zł (1,5 godziny)
 • Grupa Psychoedukacyjna: 75 zł (2 godziny)
 • Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (140-180zł/płyta - cena obejmuje koszt płyty + koszty manipulacyjne przelewu i wysyłki)
 • VIT - I.konsultacja bezpłatnie (rozpoznanie potrzeb, omówienie szczegółów terapii),
  • nagranie przez terapeutę w domu klienta - 100 zł
  • wizyta terapeutyczna (omówienie nagrania, także dostarczonego przez rodziców) - 80zł

w szczególnych wypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego cennika

DANE DO PRZELEWU:

Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży - Iwona Palicka
Wiórek, ul.Podleśna 10, 61-160 Poznań
nr konta 22 1140 2004 0000 3902 3444 8138