Úvod

Vítame vás na stránke Rodinného centra Benjamín.
 
Sme neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo v novembri 2008.
Poslaním združenia je podpora rodiny ako miesta pre výchovu detí a prehlbovanie vzťahov medzi manželmi, rodičmi a ich deťmi, v duchu kresťanských biblických hodnôt.
 
Už pred zaregistrovaním na Ministerstve vnútra sme sa stretávali ako spoločenstvo mladých rodín, členov cirkevného zboru ECAV v Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. 
 
Záleži nám na našich rodinách, na našich manželstvách, na výchove naších detí, na vzťahoch v našom spoločenstve, na našom cirkevnom zbore.

Čo je Rodinné centrum?
  • útočisko pre rodiny
  • zdieľanie rovnakých kresťanských hodnôt
  • priestor, kde môžeme duchovne rásť a povzbudzovať sa
  • priestor pre rodičov s deťmi
  • priestor pre sebarealizáciu
  • miesto radosti a pohody
  • rozšírenie schopnosti
  • miesto pre vzdelávanie sa a zábavu
  • pomoc v problémových životných situáciach
  • priestor pre uskutočňovanie nápadov