Aktivity‎ > ‎

KLUBÍK Benjamín MINI

KLUBÍK Benjamín MINI je nový program pre mamičky, ženy, dievčatá, ktorého cieľom je poskytnúť priestor pre osobný duchovný rast, štúdium Božieho slova, zdieľanie sa. Detičky sú samozrejme vítané tiež, môžu sa hrať v našej herni.
 
Stretávame sa každý utorok od 9.00 do 11.30 hod na Legionárskej ulici č. 4, v priestoroch Cirkevného zboru ECAV Bratislava.

 

 

Štruktúra programu:            

                                    od 9:00 – Príchod

 

                                    od 9:30 do 10:00 – Detský hudobný program DoReMY

                                    

                                    od 10:00 do 11:00 - Skupinka žien


                                     + herňa pre deti

                                            


V tomto školskom roku je ťažiskom detského programu hudobný program DoReMY, ktorý zabezpečuje Američanka Lynn Plett. 

Okrem toho, že prináša radosť, hudba podporuje neurologický vývoj detí:
zrak, sluch, rovnováhu, reč, správanie, zmyslové rozlišovanie, zručnosti, pohyb a sociálno-emocionálne uvedomenie.
Použivam vekovo špecifický učebný plán, ktorý používa vzťah rodič-dieťa ako zdroj učenia.
Program je v angličtine, ale prispôsobujem ho tak, aby všetci rozumeli a boli v pohode.
Názov DoReMY (v angličtine, DoReWE), odráža dôraz na vzťahu rodič-dieťa.


Vo výnimočných prípadoch, keď nie je možné realizovať hudobný program, je náhradný program Spoznávanie Boha od samého začiatku. Je to spôsob, ako deťom priblížiť krásne veci, ktoré Pán Boh stvoril zaujímavou a veku primeranou formou. Vždy sa jedna téma zopakuje na dvoch po sebe nasledujúcich stretnutiach pre upevnenie a lepšie zapamätanie.Skupinka pre ženy.

V tomto školskom roku sa venujeme štúdiu knihy Modlitba ženy za seba a Život aký si vždy chcel.

 

PicasaWeb Slideshow
 
 

 

 

 

 

 
Ċ
Katarína Minaričová,
5. 11. 2010, 6:55
Ċ
Katarína Minaričová,
19. 11. 2010, 6:03
Ċ
Katarína Minaričová,
5. 12. 2010, 14:43
Ċ
Rodinne centrum Benjamin,
18. 12. 2010, 14:34
Ċ
Rodinne centrum Benjamin,
24. 1. 2011, 15:03
Ċ
Katarína Minaričová,
5. 11. 2010, 6:47