Aktivity‎ > ‎

Detský klub Benjamín

Detský klub Benjamín je klub pre deti, ktorý je „ušitý“ na mieru podľa potrieb mladých mamičiek, ktoré si uvedomujú zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní svojich detí a túžia obdobie ich raného detstva využiť čo najefektívnejšie a zmysluplne. Tri roky je z hľadiska dĺžky ľudského života temer zanedbateľné obdobie, avšak prvé tri roky života dieťaťa je to najdôležitejšie obdobie vôbec.

Našim zámerom je vytvoriť priestor, kde mamičky môžu s malými deťmi prísť, kde môžu zažiť ovzdušie dôvery a priateľstva a spoluvytvárať komunitu, ktorá má spoločný cieľ - výchova a vzdelávanie detí, kde každá matka môže zdieľať vlastné skúsenosti, hľadať riešenia na problémy, s ktorými sa stretáva nielen

pri výchove detí, ale aj vo vlastnom osobnom živote.

 

Takéto priateľské stretávanie mamičiek s deťmi sa koná každú STREDU, od 9.00 - 12.00 hod,

na Legionárskej ulici č.4, v Bratislave (v priestoroch Evanjelického cirkevného zboru)

 

Program pre deti:            - herňa

 

                                   - rozcvička detí s mamičkami

 

                                   - biblické príbehy

 

                                   - prvé skúsenosti s kolektívom

 

                                   - občerstvenie

 

                                   - divadielko

 

                                - hry


                                - tvorivé aktivity

 

                                   - nové podnety pre deti aj pre mamičky

 


Kontakt:

Ali Popiková, 0917 730 834, centrum.benjamin@gmail.com