Despre Centrul de Resurse UNIMED

Centrul de Resurse înființat și dezvoltat de UNIMED în cadrul proiectului SOMEDIU este un instrument complex de informare și furnizare de consultanță specializată, construit pe o platformă informatică dedicată, pentru specialiștii în domeniul protecției mediului și pentru toate categoriile de factori interesați care sunt angrenați în, și / sau interesați de implementrea unor sisteme coerente, de calitate și eficiente pentru formarea profesională continuă și evaluarea de competențe profesionale a resursei umane care activează în sector.Centrul de Resurse, înființat de UNIMED, nu este un simplă arhivă ordonată de baze de date cu informații utile specialiștilor din sector ci este, prin implicarea activă a specialiștilor UNIMED în organizarea și administrarea funcționării acestuia, un pol de coagulare a Know How –ului din sector care va sta la baza coordonării activităților de FPC și va oferi sprijin de specialitate la nivel național asigurînd informarea, conștientizarea, instruirea și motivarea resursei umane și a tuturor părților interesate pentru crearea culturii sociale de mediu precum și promovareaoportunităților de formare și integrare pe piața muncii în sectorul protectiei mediului. Centrul de resurse constituie totodată o platformă de dialog permanent între specialiștii din domeniul protecției mediului oferind un cadru organizat pentrupromovarea unui dialog deschis și continuu cu companiile din sector, autoritățile publice, organizațiile guvernamentale, mass-media și alte părți interesate pe probleme de mediu, contribuind la adoptarea unui sistem unitar de pregătire, formare și evaluare a personalului în acest sector, la nivel național, corelat cu tendințele europene și internaționale.


Centrul de Resurse are ca obiectiv principal consolidarea capacității firmelor, organizațiilor și specialiștilor care activează în domeniul protecției mediului de a se implica activ în asigurarea calității în formarea profesională continuă și în identificarea de noi oportunități de incluziune pe piața muncii.

  

Mai multe standarde ocupaționale în domeniul protecției mediului înseamna mai mulți specialiști pregătiți corespunzător și mai multă calitate în domeniul protecției mediului.
UNIMED, prin înființarea acestui Centru de Resurse, contribuie efectiv la îmbunătățirea calității FPC în sector la nivel național și, consecutiv, prin competențele profesionale ce vor fi dobîndite pe aceste baze de  RU care activează în cadrul companiilor din sector, contribuie la îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu și prevenirea poluării de către activitățile pe care le desfășoară aceste companii.  


Centrul de Resurse pune la dispoziția factorilor interesați informații cu privire la standardele ocupaționale din sector, la resursele umane specializate în formarea și/sau evaluarea de competențe profesionale pentru ocupații de mediu din sector, precum și cu privire la alte tipuri de specialiști din domeniu.


Centrul de Resurse are ca obiectiv principal consolidarea capacității firmelor, organizațiilor și specialiștilor care activează în domeniul protecției mediului de a se implica activ în asigurarea calității în formarea profesională continuă și în identificarea de noi oportunități de incluziune pe piața muncii.Mai multe standarde ocupaționale în domeniul protecției mediului înseamna mai mulți specialiști pregătiți corespunzător și mai multă calitate în domeniul protecției mediului.

Structura funcțională a Centrului de Resurse dezvoltat de UNIMED este dedicată misiunii și obiectivelor asumate pentru îmbunătățirea sistemelor de FPC și evaluare de competențe profesionale pentru RU din sector și cuprinde următoarele componente integrate în platforma informațională a Centrului de Resurse:

  • Rețea online pentru specialiștii din domeniul protecția mediului dedicată schimbului și diseminării de informații de specialitate și transferului de bune practici, cu structură complexă și securizată incluzînd alocări de spații de stocare personalizate și individualizate pentru specialiștii de mediu înregistrați pentru accesarea și utilizarea serviciilor rețelei și foldere comune (UNIMED Library și UNIMED Transfer Library) pentru transfer și stocare de date / fișiere mari, securizat accesibile de către toți utilizatorii înregistrați ai rețelei online.
  • Blogul specialiștilor din domeniul protecția mediului
  • Forumul specialiștilor din domeniul protecția mediului
  • Website UNIMED și website SOMEDIU
  • Newsletter lunar
  • Baze de date specializate (cu standarde ocupaționale, cu specialiști / experți în elaborarea de SO, cu specialiști/ experți în FPC, cu specialiști / experți în evaluarea de competențe progfesionale pentru ocupații specifice sectorului)
  • Informații referitoare la legislația aplicabilă în domeniu
  • Helpdesk pentru acordare promptă de asistență de specialitate în domeniu. Nu ezitati sa puneti intrebari aici Help desk UNIMED
Comments