Головна

Профеcійна освіта сьогодні - успішна кар'єра завтра!

Основна мета Центру кар’єри ЖППЛ − надання допомоги учням та випускникам ЖППЛ у працевлаштуванні, тому даний сайт можна розглядати як ресурс системної підтримки молодої людини в становленні її як молодого фахівця.

 

 • Пропонуємо учням:

  • допомогу в працевлаштуванні;
  • надання інформації про актуальні вакансії, стажування та інші можливості від роботодавців;
  • професійні та мотивуючі майстер-класи від успішних фахівців-практиків.

  Пропонуємо роботодавцям-партнерам:

  • підбір кандидатів з-поміж учнів під існуючі вакансії та місця стажування;
  • розміщення інформації про вакансії на інформаційних ресурсах (сайти, соціальні мережі, інформаційні стенди закладів професійної освіти);
  • можливість проведення тренінгів та майстер-класів для учнів від представників компанії;
  • участь у формуванні змісту освітніх програм відповідно до потреб ринку праці.
  Центр професійної кар’єри ЖППЛ сприяє формуванню ключових професійних, комунікативних, підприємницьких компетенцій учнів, зорієнтованих на сучасні стандарти та вимоги ринку праці.
 • ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ 
 • - формування в учнів навичок планування кар’єри, активного пошуку роботи та самозайнятості;
 •  - створення банку даних підприємств, установ і організацій для проходження учнями виробничої практики та працевлаштування; 
 • - укладання договорів між училищем і підприємствами, установами та організаціями для проходження учнями виробничої практики, а також працевлаштування.
 • ЗАВДАННЯ
 •  • підготовка учнівської молоді до реалізації професійної кар’єри; 
 • • діагностика та розвиток кар’єрної компетентності; 
 • • навчити учнів бути конкурентноспроможними на ринку праці; 
 • • організовувати виробничу практику; 
 • • сприяти працевлаштуванню випускників; 
 • • проводити моніторинг попиту на ринку праці фахівців, які готує ЖППЛ;
 • • налагодити співпрацю з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників училища;
 •  • інформувати випускників про вакансії, що відповідають їхній фаховій підготовці; 
 • • проводити моніторинг працевлаштування та працезакріплення випускників училища.

https://sites.google.com/site/centrkarerizppl/home/%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B04.png
https://sites.google.com/site/centrkarerizppl/home/%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B01.png
https://proftekhosvita.org.ua/