Ἀρχική

Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου,

Προϊσταμένου τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου.Ἔχω τήν τιμή νά παρουσιάσω αὐτόν τόν ἱστότοπο τοῦ Πατριαρχικοῦ Κέντρου τοῦ Σαμπεζύ Γενεύης. Βαθύτατα εὐγνώμων, θεωρῶ ὅτι τό προνόμιο νά σᾶς καλωσορίσω σέ αὐτόν τόν ἱστότοπο μοῦ ἀνατέθηκε ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο μοῦ ἐμπιστεύθηκε τό λειτούργημα τοῦ Προϊστάμενου τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου.

Ὁ ἱστότοπος αὐτός ἔρχεται στή δημοσιότητα χάρις εἰς τήν ἀπόφαση καί εὐλογία τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καί τῆς περί αὐτόν ἁγίας καί ἱερᾶς Συνόδου, καθώς ἐπίσης καί χάρις εἰς τήν πολύτιμη καί εὐγενῆ συμμετοχή τῶν συντακτῶν τῶν κειμένων καί τῶν καταχωρημένων μελετῶν οἱ ὁποῖες βρίσκονται ἐδῶ.