Головна

Центр європейських ініціатив
Загальний опис організації

Центр є добровільною місцевою громадською організацією. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян” та іншими нормативно-правовими актами України, а також Статутом організації. Центр є неприбутковою, некомерційною організацією, яка об’єднує інтереси своїх членів, зацікавлених у розробці та реалізації регіональних та міжнародних  транскордонних проектів. Діє на основі добровільності, рівноправності членів, самоврядування,  законності та гласності. Центр реалізує свої статутні цілі шляхом всіх не заборонених законом  видів діяльності.

Інд. код: 36600404. Код за КОПФГ: 815. Громадська організація. 

Comments