Xarxa CEP

Ja és el quart any consecutiu que el Centre d’Estudis Pastorals es proposa d’estudiar en xarxa un tema d’interès pastoral per a les nostres parròquies, els seus equips i col·laboradors.

La missió del CEP, des dels seus inicis es pot sintetitzar en aquests tres eixos de treball:

  • Estudi i reflexió de la teologia i la pràctica pastorals;
  • Formació i capacitació (posada al dia) dels diversos agents pastorals;
  • Publicació i divulgació de propostes d’acció.


Aquests eixos que són els nostres objectius -sobre tot els referents a l’estudi i la formació per a la pastoral- ja no es poden assolir només amb ofertes de curos presencials sigui a la seu del CEP o desplaçant-nos als llocs on ens sol·licitin.

Treballar en xarxa és una activitat molt senzilla; tothom la pot fer, sense  moure’s de casa. 

La xarxa connecta la gent del CEP -preveres, religiosos i laics- que tinguin interès i motivació pastoral per a participar en la  reflexió, formació i difusió d’un tema pastoral d’interès per a tots.

 La xarxa és:

Un grup de persones que -individualment o en equip- es proposen d’aprofundir en un tema d’interès pastoral, en contacte virtual amb altres persones afins. 
El nostre desig és el que en cada arxiprestat o zona hi hagi algú que aporti i rebi els fruits de la reflexió pastoral.

Un tema que suggerit entre tots i contrastat per pastoralistes i sociòlegs creiem que pot ser d’interès general. 

Fins ara hem treballat aquests tres temes que han donat lloc a sengles “Guies de bones pràctiques”: Acolliment. Participació. Espiritualitat.

El tema d’aquest curs serà el de les EL VALOR DE L'ESPERANÇA.

Un mètode i uns mitjans. S’estudia el tema amb metodologia activa. S’aprofundeix amb estudis i aportacions noves i s’acaba amb un instrument pràctic. El treball de xarxa dura d’octubre a juny i es realitza  a través d’internet i contempla aquests tres moments:
  • Primer trimestre: compartim entre tots experiències i constatacions. No es tracta d’estudiar un tema a partir d’una teoria sono de compartir realitats i experiències amb persones que viuen situacions semblants i tenen les mateixes preocupacions.
  •  Segon trimestre: unes setmanes per a aprofundir i contrastar. És el moment en que proposem una trobada -jornada presencial-d’aprofundiment, intercanvi i convivència amb algun expert convidat.
  • Tercer trimestre: Elaboració d’unes conclusions de caràcter pràctic i aplicable que es difon en els diversos àmbits de la pastoral, particularment les parròquies. Fins ara hem publicat una ‘Guia de bones pràctiques’
Si hi esteu interessats només cal que us podeu  en contacte amb el CEP: xarxa@cepastorals.cat