Qui som

EL CEP és una Institució nascuda el mes d'octubre de 1968 al servei de la reflexió pastoral dels vuit bisbats de Catalunya que configuren la Província Eclesiàstica Tarraconense, tot comptant-hi els altres bisbats de l'àrea lingüística catalana i l'Arquebisbat de Barcelona - del qual jurídicament depèn el Centre- . Des de l'any 2004 els dos nous bisbats de Terrassa i St. Feliu de Llobregat que formen la província eclesiàstica de Barcelona també s'adhereixen al centre.

Els seus inicis van ser marcats per l'etapa immediatament postconciliar. Els cursos bàsics de pastoral, els bíblics, els departaments i les diverses activitats van tenir una forta incidència en el reciclatge dels clergues de Catalunya. Al llarg dels anys s'ha mantingut aquet conjunt d'activitats tot ajustant-les les noves demandes. Els darrers anys el Curs Bàsic de Pastoral i moltes de les activitats del CEP es realitzen a Arxiprestats i caps de comarca dels deu bisbats.

Actualment el Centre, en el que és l'etapa del postconcili provincial Tarraconense i complementàriament amb les noves institucions al servei de la pastoral, posa el seu accent en el que en podem dir la reflexió pastoral aplicada, tot mantenint i ampliant les ofertes obertes, ara més que mai, a tots els agents de la pastoral, especialment al laïcat. Els departaments s'han anat ampliant el nombre i finalitats: a més dels de Pastoral Urbana, Joventut i Rural, se n'han creat de nous com ara Animació Bíblica de la Pastoral, Sociologia i Pastoral Aplicada, tots ells amb la doble finalitat de l'estudi i la recerca juntament amb l'oferta de materials i orientacions pràctiques.

Quaderns de pastoral és la revista trimestral del CEP. Tot i que en els seus inicis fou una revista independent, estretament vinculada a les inquietuds pastorals i al servei d'aquesta casa,avui n'és la publicació oficial. Les seves aportacions constitueixen una eina imprescindible per a copsar i entendre els debats i les orientacions pastorals sorgides de la nostra comunitat eclesial, així com els batecs del dia a dia de les nostres esglésies.

El CEP depèn, en el seu govern i orientacions de la Conferència Episcopal Tarraconense que en nomena el Consell de Direcció, format pel: president, càrrec que ocupa actualment el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona (Emm. i Rvdm. Mons. Lluís Martínez Sistach),  els delegats de les deu diòcesis, nomenats pel seu Ordinari i un religiós i una religiosa nomenats per la URC.

La vida del Centre i la marxa quotidiana depenen del Comitè Executiu format pel Director que nomena la CET, el secretari i vuit membres més. Ells mateixos, juntament amb l'adjunt del Director i el Cap de Publicacions formen el Consell de redacció de Quaderns.