Quaderns de Pastoral 234. Abr-jun 2014


Sumari

Pòrtic

I. Monogràfic

La simplicitat en Sant Francesc,                                                                                                                                per fra Jacint Duran, ofm. del convent d’Arenys de Mar i professor de Teologia Espiritual 

Art, simplicitat i senzillesa,                                                                                                                                           per Goretti Pomé, artista plàstica, llicenciada i professora en Belles Arts

Cap a una gestió més responsable dels diners: la banca ètica,                                                                        per Eduard Ibáñez, doctor en Dret i Director de Justícia i Pau

La simplicitat en els àpats de la vida conventual,                                                                                                  per Fra Valentí Serra de Manresa, ofm., del convent de Sarrià i Arxiver dels caputxins

La simplicitat: viure en unitat,                                                                                                                                     per Javier Bustamante, poeta. Sant Jeroni de la Murtra

Testimonis de famílies i persones que viuen en comunitat                                                                                     -Germanes de la Comunitat de Foucault                                                                                                                         -L’Eulàlia i Ton, un matrimoni i família de l’ACO                                                                                                           -Testimoni de comunitat de St Andreu

Testimoni missioner i vocacional,                                                                                                                             per Maria Rallo, carmelita missionera del Pare Palau a Malawi

Missionera... ara, avui a Cumanà,                                                                                                                                per Montse Tolo, religiosa de la Puresa de Maria

El camí cap a la simplicitat,                                                                                                                                          per Albert Dresaire, de Mataró, militant d’ACO

Viure amb simplicitat... una decisió,                                                                                                                               per Leticia Soberon, dra. en Ciències Socials, professora de Blanquerna-URL i membre del Comité de Comunicació del papa Francesc

Extracte del llibre L’Església dels pobres? en el Concili Vaticà II,                                                                    per Mn. Josep Planellas, prevere i teòleg gironí. Vicedegà de la FCT 

La senzillesa o simplicitat com a virtut ètica. Essència i falsificacions,                                                          per Mn. Ramón Rosal, doctor en psicologia i codirector de l’Institut Erich Fromm

II.- Animació Bíblica de la Pastoral,                                                                                                                            per Javier Velasco-Arias, biblista, professor a l’ISCREB i cap del departament d'Animació Bíblica de la Pastoral del CEP

III.- Mirada Evangèlica als nous moviments sociopolítics,                                                                                  per Joaquim Cervera, sociòleg i membre del Seminari de Teologia Pastoral de la FTC

IV.- Col·loqui europeu de parròquies 2015

Preparant el Col·loqui 2015 a Lisieux,                                                                                                                      per Mn. Josep Taberner, rector de Sant Pere de Figueres i copresident del Col·loqui Europeu de Parròquies

Treball preparatori de Lisieux 2015,                                                                                                                          per Mn. Joan Casellas, rector de Pineda de Mar i professor de la FTC i membre del Seminari de Teologia Pastoral 

“Enviats a servir. Aneu a les perifèries!”,                                                                                                                 per Mn. Joan Torra, rector de Sant Pere de Torelló i professor de la FTC

V.- Recomanacions del llibreter                                                                                                                                  per Pere Fàbregues 

VI.- Recensions

La renovació del ministeri diaconal en el 50 aniversari del Concili Vaticà II,  d’Aureli Ortín Maynou            per Florenci Travé 

L’Església dels pobres en el Concili Vaticà II, de J. Planellas                                                                             per Josep M. Domingo, director del CEP 

Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de Francisco, de Carlos María Galli                                                                                                                            per Josep M. Domingo, director del CEP