Quaderns de Pastoral 235-236. Jul-des 2014

Noves situacions socials, noves respostes pastorals

Sumari

Pòrtic

I. Reptes pastorals

Actuació pastoral davant la demanda de centres de culte musulmans                                                            per Jaume Flaquer, jesuïta, especialista en l’Islam

Salt, un exemple de compromís per la interculturalitat                                                                                          per Fèlix Mussoll, rector de Sant Cugat de Salt i Delegat de Pastoral Obrera de Girona

Quan la normalitat és notícia                                                                                                                                          per Joan Torra, rector de Sant Pere de Torelló (Vic) i professor de Teologia 

L’experiència pastoral amb la comunitat Filipina a la Parròquia del Carme                                                     per Victòria Molins, religiosa de la Companyia de Sta Teresa de Jesús

Caminem junts en la diversitat                                                                                                                                    per Josep Maria Jubany, rector de Sant Ildefons de Barcelona i Delegat de Pastoral Social 

Ens coneixem pels noms, per les circumstàncies...                                                                                               per Carlos Paris, prevere de Tortosa, parròquia de Sant Carles de la Ràpita 


II.- Llocs d’Animació Pastoral

Casal Loiola, un oasi a la ciutat de Barcelona                                                                                                        per Joan Mezo, President Fundació “Casal Loiola” .

Comunitat cristiana dels Caputxins de Sarrià                                                                                                        per Fra Enric Castell, religiós caputxí al convent de Sarrià

Claret continua evangelitzant                                                                                                                                     per Xavier M. Piqué, religiós claretià a Girona

Una Església fascinada pel continent digital                                                                                                          per Joan Andreu Parra, perdiodista, membre de l’Acció Catòlica Obrera

Canta la teva fe, com experiència de música cristiana                                                                                         per Jordi Tinoco, mànager i teclista de Canta la teva Fe 

Integració social i pastoral. Experiències problemas i èxits amb la población immigrant                         per José Antonio Iguácel, religiós salesià a Girona, rector de Santa Eugènia de Ter 


III.- Animació Bíblica de la Pastoral                                                                                                                            per Javier Velasco-Arias, biblista, professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i membre del CEP


IV.- Mirada Evangèlica als nous moviments sociopolítics

Les eleccions municipals a Catalunya i autonòmiques i municipals a l’Estat Espanyol                            per Joaquim Cervera, sociòleg i membre del Seminari de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya


V.- Obrador

Romandre, malgrat els infortunis. Una lectura -i audiciódel llibre de Job en temps dissortat                  per Antoni Serramona, de l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i secretari del CEP


VI.- Col·laboració Especial

El primer anunci en El projecte Pastoral de Evangelii Gaudium                                                                       per Xavier Morlans i Molina, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 


VII.- Efemèrides

Desè aniversari de la Diòcesi de St Feliu del Llobregat


VIII.- Recensions

“El Nadal que no vam tornar a casa” de Quim Torra,                                                                                           per Quim Cervera

Temps après. Memòria, experiència i compromís de Josep Bofarull (Edició a cura de Núria Ventura),  per Joan Àguila

Evangelii Gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia. Jose L. Segovia, A. Avila, J. Martín Velasco, J. A. Pagola, ed. PPC 2014                                                                                                                               per Josep M. Domingo