Quaderns de Pastoral 233. Gen-mar 2014

La familia. Reptes, reflexions i propostes

Sumari

Pòrtic

I. La família. Reptes, reflexions i propostes

La família, víctima desitjada,                                                                                                                                        per Mons. Agustí Cortés, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, encarregat de Pastoral Familiar de la Tarraconense

La consulta sobre la família                                                                                                                                         per Mn. Jaume Fontbona, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i consiliari de la JOC i el MCJ 

La moral sexual i matrimonial de l’església en el nostre món                                                                            per Mn. Gaspar Mora, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i consiliari del CPM 

Les respostes al qüestionari "los desafios pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización"                                                                                                                                                                per Mn. Manel Claret, Delegat de Pastoral Familiar del bisbat de Barcelona 

La relació família/escola. Vuit canvis inspirats per una carta pastoral                                                            per Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga. Llicenciada en pedagogia, màster “d’Educació en Valors i Ciutadania”

El sagrament del matrimoni en la tradició litúrgica d’Orient                                                                               per Sebastià Janeras, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i director del Seminari de l’Orient Cristià 

Notes precipitades davant els canvis familiars (Una primera reflexió davant el Sínode de las famílies)  per Javier Elzo, catedràtic emèrit de sociologia de la Universitat de Deusto 

II.- Experiències i Testimonis

La catequesi dels fills, un do                                                                                                                                       per Mn. Josep M. Jubany, rector de St. Ildefons del bisbat de Barcelona i Director de la revista Catequesi

Catequesi en Família                                                                                                                                                     per Mn. Felip-Juli Rodríguez, rector de Santa Eulàlia de Vilapicina i Delegat pel Catecumenat del bisbat de Barcelona 

La catequesi familiar: un camí de preparació per a participar en l’eucaristia i amb la comunitat             per Mn Jesús Navarro i Mn Saturnino Sánchez, de les parròquies de Sant Eugeni I papa, i la Mare de Déu del Pilar del bisbat de Barcelona

La mort d’un ésser estimat a la llum de la fe en Jesucrist                                                                                   per Rodolf Puigdollers, escolapi. La Torreta (la Roca del Vallès)

Hem preguntat a 10 famílies                                                                                                                        Coordinació d’Anna-bel Carbonell

Hem preguntat als Delegats de Pastoral Familiar                                                                                  Coordinació d’Anna-bel Carbonell

III.- Animació Bíblica de la Pastoral                                                                                                                            per Javier Velasco-Arias, biblista i cap del departament d'Animació Bíblica del CEP

IV.- Mirada Evangèlica                                                                                                                                                   per Mn. Joaquim Cervera, sociòleg i membre del CEP

V.- Obrador

El “Parenostre” com a penyora i testimoni                                                                                                             per Oriol Martí Carrasco, metge d’Argentona i pare de família

VI.- Recensions

Vine i veuràs, de Xavier Morlans                                                                                                                                  per Josep M. Domingo, director del CEP

La família. Experiència grupal bàsica, de Guillermo Salvador Bertrán                                                               per Anna-bel Carbonell, cap de redacció de Quaderns de Pastoral