Quaderns de Pastoral 229. Gen-mar 2013

Re-crear els camins de l'experiència cristiana. 
Jornada de Teologia Pastoral a la Facultat de Teologia de Catalunya

Sumari

Pòrtic

I. Re-crear els camins de l'experiència cristiana. Jornada de Teologia Pastoral

Memòrica del Seminari de Teologia Pastoral de la FTC                                                                                       per Mn. Joaquim M. Cervera, membre del CEP i sociòleg; i Mn. Josep Torrente, delegat de Mitjans de Comunicaciò del bisbat de Sant Feliu

Pregària

II. Taula Rodona. La iniciació a la fe cristiana avui

Evangelitzar amb els fets i amb la història de vida                                                                                                per Mn. Xavier Morlans, professor de Teologia Fonamental, impulsor del “Tornar a Creure”

La iniciació a la fe cristiana avui i a partir de la cultura en la que vivim                                                           per Claustre Solé de la Companyia de Maria, professora de Sagrada Escriptura

Art contemporani, ciència i catequesi nord-americanes possibles ingredients per una pastoral de Nova Evangelització                                                                                                                                                      per Mn. Emili Marlés, professor de Cristologia i formador del Seminari de Terrassa

III. Re-crear els camins de l’experiència cristiana                                                                                                  per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona

IV. Taula d’experiències. Desbrossant camin

Entre els ateus agnòstics, més allunyats                                                                                                                per Mn. Ramón Rosal, doctor en Psicologia, Institut Erich Fromm 

Desbrossant camins entre indiferents, neutrals i passiu                                                                                     per Anna Gimeno-Bayón, Doctora en Psicologia i Diplomada en Teologia

Entre els que han heretat la fe i estan en diferents proximitats i distàncies                                                   per Mn. Enric Termes, Delegat de Catequesi

Entre els cercadors, propers i sensibles a diferents creences i espiritualitats                                             per Francesc Grané, professor de la Universitat Ramon Llull, director del Màster d’Espiritualitat

Entre els “fatigats” o desencisats que necessiten mantenir l’esperança                                                       per Mercè Solé, membre de l’ACO i de l’equip de Pastoral Obrera del bisbat de Sant Feliu

Conclusions de la Jornada de Teologia Pastoral                                                                                                  per Mn. Joaquim M. Cervera, membre del CEP i sociòleg

V. Per a saber-ne més...

Breu informe sobre el cristianisme –en un llenguatge no convencional–                                                      per Mn. Ramón Rosal, doctor en Psicologia, Institut Erich Fromm

VI. Recensions

Amb ulls cristians                                                                                                                                                               Selecció de cent articles de J. M. Totosaus i Martorell Publicacions Penedès, S.A. Vilafranca 2012,              per Mn. Manel Simó, prevere i periodista

Valores éticos o fuerzas que dan sentido a la vida                                                                                             Qué son y quienes los vivieron, Ramón Rosal. Editorial Milenio. Lleida 2012,                                                       per Mn. Manel Simó, prevere i periodista