Quaderns de Pastoral 222-223. Abr-set 2011

L'Esglesia a Catalunya. Els organismes de la Conferència Episcopal Tarraconense

Sumari

Pòrtic

I.- La Conferència Episcopal Tarraconense

La pastoral de la CET. Per Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat

A manera de mapa en relleu. La Conferència Episcopal Tarraconense,

fruit del Concili Vaticà II. 200 reunions durant 42 anys. Per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i secretari de la CET i Mn. Aureli Ortín, diaca. Arquebisbat de Barcelona. Secretari adjunt de la CET


La CET, configuració i activitats. Per Aureli Ortín, diaca. Arquebisbat de Barcelona. Secretari adjunt de la CET


El Concili Provincial Tarraconense 1995. Avaluació i perspectives. Per Mons. Carles Soler i Perdigó, bisbe emèrit de Girona


Catalunya com a unitat pastoral dins l’església hispànica i general. Per Mn. Antoni Pladevall, Rector de Sant Quirze Safaja, bisbat de Vic i exdirector general del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya


Unitat pastoral de les nostres diòcesis. Per Mn. Miquel Barbarà, Canonge de la Seu Metropolitana i Primada de Tarragona


El magisteri dels bisbes de Catalunya des de l’any 1969. Per Mn. Antoni Babra, rector de Sant Miquel dels Sants, arquebisbat de Barcelona. Professor de Moral Social a la Facultat de Teologia de Catalunya

II. Els religiosos i religioses a Catalunya

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC), una història de comunió i diàleg. Pel P. Màxim Muñoz Duran, provincial dels missioners claretians.President de la URC

La URC, una presència transversal. Per la Gna. Margarida Bofarull, religiosa del Sagrat Cor. Vicepresidenta de CONFER


La URC, vers un rostre genuí de la vida religiosa. Pel G. Lluís Serra i Llansana, marista. Secretari general de la URC


Passió per Crist, passió per la humanitat. P
er Lourdes Perramon, oblata i directora d’ El lloc de la Dona


III. Organismes de la CET

Institucions d’ensenyament i formació


Les reunions de Rectors de Seminari i Delegats de Vocacions. Web oficial de la CET


Els Estudis Eclesiàstics Superiors a Catalunya. Per Mn. Antoni Matabosch. Barcelona. Ex degà de la Facultat de Teologia de Catalunya


Reunions periòdiques de responsables


Les reunions de Vicaris GeneralsWeb oficial de la CET


Les reunions de Vicaris de Pastoral
Per Mn. Jordi Figueras i Jové. Rector de Sant Joan. Vicari Episcopal.
Arquebisbat de Tarragona


Clergat. Vida Consagrada. Ecumenisme
Per AST. Redacció


Pastoral Universitària. Pastoral Penitenciària
. Per AST. Redacció


La família i la vida, dues referències importants per a la pastoral .
Pel matrimoni Blanca Roca Bitria i Juan Luis Salinas, delegats diocesans de Família i Vida. Bisbat de Lleida


Reptes de Pastoral Missionera a Catalunya. Per Mn. Manuel Roig Rector de Santa Maria a Vilanova i la Geltrú, delegat de missions de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat

 

El Departament d’Assumptes Econòmics. Per Mn. Joaquim Fortuny Vizcarro, vicari general i ecònom. Arquebisbat de Tarragona


Secretariats interdiocesans

El Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió (SIERC). Per Mn. Norbert Miracle i Figuerola, delegat d’ensenyament de l’Arquebisbat de Tarragona i rector del Seminari Interdiocesà


La Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Pel P. Enric Puig i Jofra, jesuïta i secretari general de la FECC


Càritas Catalunya. Per Carme Borbonès i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya


Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Per Mn. F. Xavier Morell Rom, rector de Santa Clara, delegat de Catequesi i Catecumenat. Arquebisbat de Tarragona


Conservació i Promoció de l´Art Sagrat (SICPAS). Web oficial de la CET


Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS). Web oficial de la CET


La Comunicació de l’Església Catalana. Per Àngel Rodríguez Vilagran, responsable del Departament d’Audiovisuals del Bisbat de Girona


25 anys de “Signes dels temps”. Per Francesc Rosaura, director i presentador de l’espai “Signes dels temps” de 
TV3 i coordinador de Programes Religiosos de Televisió de Catalunya (TVC)


Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, al servei de les diòcesis catalanes. 
Per Mn. Jaume Aymar i Ragolta, rector de Sant Francesc d’Assís a Badalona, Arquebisbat de Barcelona. 
Director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana


El Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), la pastoral de joves de

Catalunya i Balears en xarxa i comunió. Per Marisa Jiménez, Tarragona. Directora del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ)

 

El Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (SIPO). 
Per Mn. Josep Rodado, rector del Bon Pastor i Delegat de Pastoral Obrera. Arquebisbat de Barcelona


Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS). Per Mn. Alfons Gea, rector de M .D. de Montserrat. Bisbat de Terrassa. 
Coordinador dels SIPS


Una història viscuda: la Pastoral de Turisme i Santuaris de Catalunya.

Per Mn. Salvador Batalla i Gardella, rector de Santa Susanna. Bisbat de Girona. Ex responsable de la Pastoral del Turisme i Santuaris


C
omissions interdiocesanes


La comissió interdiocesana de litúrgia (CIL). Per Mn. F. Xavier Parés i Saltor, canonge. Delegat de Litúrgia del Bisbat d’Urgell


La Comissió Interdiocesana de Litúrgia de la Tarraconense, Secció de Música.  Per Carme Girart, Sots delegada de Litúrgia del bisbat d’Urgell


Les Delegacions d’Apostolat Seglar.  Per Anna Almuni, delegada d’Apostolat Seglar de Barcelona, membre de la 
Institució Teresiana


A
ssociacions i Moviments


Arxivers Eclesiàstics de Catalunya. Web oficial de la CET


Associació Bíblica de Catalunya. Per Mn. Joan Magí Ferré. Arquebisbat de Tarragona. 
President de l’Associació Bíblica de Catalunya.(ABCat)