Quaderns de Pastoral 225. Gen-mar 2012

Nova etapa evangelitzadora. Missió Metròpolis. Atri dels gentils

Congrés de Nova Evangelització. Resum i valoració. Manresa, gener de 2012. Pel Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

Tornar a creure. Una experiència de nova Evangelització a Barcelona (2002-2012). Pel Dr. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

II. “Missió Metròpolis” a Barcelona


“Missió Metròpolis” de la lectura de fragments del llibre de Confessions de Sant Agustí amb professors de les universitats, Facultat de Teologia. Barcelona, 20 de març 2012.  Glosses de David Jou, Paraules de presentació i conclusives de Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona i lectura de 5 fragments de les Confessions.

III. Tres mirades a la nostra realitat socio-religiosa.


Plurals anàlisis i sentiments davant de la re col·locació social de l’Església. Per Mn. Joaquim Cervera, sociòleg i rector del Gornal i membre de l’equip del CEP. L’Hospitalet de Llobregat

Pastoral i urgències d’Europa. Per P. Ferran Guillén, escolapi a Manila

Escandalitzar o edificar?. Per P. Ferran Guillén, escolapi a Manila

IV. Miscel·lània i vida del CEP

Memòria acadèmica del Curs 2010-2011. Per P. Antoni Serramona, secretari del CEP

IN MEMORIAM. Mn. Jesús Huguet Serrano. Homilia de Mn. Jordi Orobitg, Rector de Mollerussa, del Consell de Direcció del CEP

Una experiència pastoral, viscuda a santa Maria del Mar, Barcelona. Per Mn. Ignasi Mora, Rector i Arxiprest

V. Recensions

Amb Déu o sense, 40 Cartes creuades, de Francesc Torralba i Vicenç Villlatoro, Ed. Fragmenta. Barcelona 2012. Per Mn. Simó, periodista i prevere

M’embolcalles amb cants d’alliberament. Espiritualitat del Salms de Justino Martínez, Ed. Claret. Barcelona 2012. Per Javier Velasco-Arias, biblista i col·laborador del CEP