Quaderns de Pastoral 220. Oct-des 2010

Inauguració del curs 2010-2011. Benet XVI a Barcelona. 25 anys d'Arrels Cristianes de Catalunya

Sumari

Pòrtic

 I.- Inauguració del curs 2010-2011

Memòria curs 2009-2010

Inauguració del curs 2010- 2011 al Centre d’Estudis Pastorals de les Diòcesis Catalanes

Lliçó Inaugural, «Per un Catolicisme confessant i en diàleg. Joan Maragall com a referent». Per Josep Maria Carbonell, ex diputat al Parlament de Catalunya i Professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de Blanquerna. Ramon Llull

 II.- Benet XVI a Barcelona. Reflexions pastorals al voltant del Temple de la Sagrada Família

Visita del Papa de Roma. Medalla commemorativa. Per P. Antoni Serramona, secretari del CEP

Preparem amb el Papa els camins del Senyor.Exhortació pastoral després de la visita de Benet XVI. Per Mons. Lluís Martínez Sistach, cardenal-arquebisbe de Barcelona

Per a una pastoral al Temple-Basílica i Parròquia de la Sagrada Família de Barcelona. Per Mn. Lluís Bonet, rector de la Parròquia de la Sagrada Família

Sagrada Família: suggeriment de futur. Per Joan Rigol, ex-president del Parlament i President-Delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família

Contrapunt al Temple Expiatori de la Sagrada Família. Per Miquel Xancó i Roca, germà de La Salle, catequista i teòleg

 III. Arrels cristianes de Catalunya. Donem fe de la realitat nacional  de Catalunya. Per Mn. Miquel Barbarà, prevere de Tarragona, teòleg i sociòleg

 IV. Obrador

Reconstruint la Sagrada Família. Per Miquel Xancó. Amb la col·laboració d’Àngels Sánchez, guia de protocol i de relacions públiques de la Sagrada Família; Carme de Miguel, treballa i fa de guia a la Sagrada Família; i Dolors Coscolla és mestra de religió a Primària.

Solucionari a Reconstruint la Sagrada Família

V. Recensions

Miscel·lània Mossèn Miquel Barbarà Anglès. Aportació a la història de l’arxidiòcesi de Tarragona entre dos postconcilis, 1969-2009. Edició a cura de Joaquim Claver, Arquebisbat de Tarragona, 2010. Recensió feta per Mn. Manel Simó, periodista i prevere de la Diòcesi de Sant Feliu.

 Església mare i creu, de Mn. Joaquim M. Cervera. Presentació feta per Mn. Josep Maria Fisa.