Quaderns de Pastoral 217-218. Gen-jun 2010

Any sacerdotal

Sumari - Volum I

Pòrtic

I.- «Servent prudent i fidel». 40 monografies de preveres diocesans dels deu bisbats de Catalunya.

Arquebisbat de Barcelona i bisbats Terrassa i Sant Feliu de Llobregat

1) Josep Samsó i Elias beat; per Josep Colomer
2) Joan Bellavista i Ramon; per Joan Llopis
3) Joan Bonet i Baltà; per Albert Manent
4) Joan Busquets i Prat; per Amics de Joan Busquets i Sebastià Taltavull
5) Joan Pellissa i Gisbert; per Manuel Tort
6) Josep M. Galvany i Vinyamata; per Joan Subirà
7) Joan Baguer i Bonamusa; per Xavier Casas
8) Joan Cortinas i Guinart; per Josep Soler
9) Josep Breu i Goberna; per Joan R. Cinca
10) Pere Llumà i Viladrich; per Lluís Bonet
11) Joaquim Trias i Birba; per Josep M. Totosaus i Consell Parroquial
12) Josep M. Vidal Aunós; per Josep M. Totosaus, Josep Bigordà, Joan Batlles i Francesc Vergés
13) Josep Pi i Raventós; per Miquel Raventós
14) Joan Vinyeta i Romeu; per Frederic Ràfols
15) Josep Campo i Lleó; per Josep Torrente
16) Amadeu Oller i Berenguer; per Josep Bigordà
17) Pere Oliveras i Lapostolet; per Joan Misser
18) Pere Relats i Arimón; per Francesc Torralba
19) Ramon Prat i Pallarés; per Josep M. Jubany
20) Manuel Bonet i Muixí; per Joan Subirà

Bisbat de Girona

23) Damià Estela i Molinet; per Joan Busquets
24) Joaquim Vallmajó i Sala; per Joan Planellas
25) Gumersind Vilagran i Roquí; per Pep Claparols
Bisbat de Lleida
26) Ramon Freixes i Borrull; per Jaume Montanya, Mateu Freixes i Grup Isard
27) José Luján i Garcia; per Francisco Castillón, Melani d’Urgell i Antoni Serramona
28) Marius Rodrigo i Molí; per Xavier Batiste

Bisbat de Solsona
29) Ricard Penina i Ruiz; per Climent Forner
30) Manuel Cuadrench i Domeque; per Jesús Huguet
 
Bisbat de Tortosa
31) Joan B. Manyà i Alcoverro; per Josep Pont i Gol (+) i Fundació Manyà

Bisbat d’Urgell
32) Joan Mas i Ardiaca; per Manuel Pal
33) Albert Vives i Mir; per Joan Pujol
34) Antoni Naudí i Balcells; per Joan Pujol
35) Daniel Fortuny i Pons; per Blai i Bonifaci Fortuny
36) Jordi Coll i Gilabert; per Joan Pujol

Bisbat de Vic
37) Josep Junyent i Rafart; per Josep Castañé
38) Salvador Bardulet i Palau; per Fèlix Guàrdia i Guillem Rovirosa (+)
39) Ramon Sala i Camps; per Joan Llopis i Lluís Barraquer Bordas
40) Felip Font i Recordà; per Josep Bastardas i Vilalta

Sumari – Volum II

II.- «Pastureu amorosament el meu poble»

Una pregunta directament adreçada al Papa i la resposta del mateix Papa.

Fragments de 10 Bisbes de Catalunya

III.- «Pastors segons el cor de Déu» . 32 mossens donen raó del seu sacerdoci.


1) Joan Àguila i Chavero, Tarragona
2) Josep Alexandre Baró i Ania, Lleida
3) Ramon Alsina i Santandreu, Solsona
4) Enric Aymeric i Costa, Sant Feliu
5) Xavier Blanco Castro, Terrassa
6) Blai Blanquer i Cutrina, Terrassa
7) Emili Bohigas i Vidal, Girona
8) Xavier Casas i Ros, Barcelona
9) Albert Domingo i Roig, Sant Feliu
10) Domingo Escuder i Giner, Tortosa
11) Francesc Esteso i Cuenca, Tarragona
12) Jordi Figueras i Jové, Tarragona
13) Climent Forner i Escobet, Solsona
14) Benet Galí i Johera, Girona
15) Josep Gil i Ribas, Tarragona
16) Salvador Gras i Cabutí, Girona
17) Josep Hortet i Gausachs, Barcelona
18) Marc Majà i Guiu, Solsona
19) Edison Marin i Treviño, Lleida
20) Joan A. Mateo i García, Urgell
21) Carles Muñiz i Pérez, Barcelona
22) Pere Oliva i March, Vic
23) Ramon Oller i Hereu, Girona
24) Josep Perich i Serra, Girona
25) Francisco Javier Prieto i Ordás, Barcelona
26) Jordi Reixach i Masachs, Girona
27) Ramon Rosell i Serra, Urgell
28) Carles Soler i Perdigó, Girona
29) Mateu Tarrats i Oliver, Barcelona
30) Josep Torres i Segura, Solsona
31) Josep M. Villa i Boixader, Solsona
32) Josep M. Vilaseca i Ribalta, Solsona

A manera d’epíleg. Un sagristà exemplar

 IV.- Per a una pastoral de proximitat, creativa i de proposta

Primera part de la Lliçó Inaugural del Curs 2009-2010 del CEP. Sebastià Taltavull Anglada