Delegacions

Pastoral Urbana


Objectius generals:

Els que fan referència a la vida de les parròquies preferentment les urbanes i semi-urbanes. Les segones residències.
De manera especial tot el que es relaciona amb elles.

Metodologia: La pròpia d'un treball de seminari. En cada sessió i,previ debat, un dels participants presenta la part corresponent a la temàtica del curs, segons s'ha repartit entre tots els membres del Departament.

Membres del Seminari: Joan Alemany Esteve, Josep Boix Puig, Lluís Bonet Armengol, Joaquim Brustenga Miquel, Pere Domènech Freixas, Josep Gispert Molinas, Jordi Mas Antó, Ricard Masclans Pugès, Pere Matamala Castanyer i Joan Raurell Farràs.


Animació bíblica de la pastoral


Objectius generals:

Promoure iniciatives pastorals a fi que la paraula de Déu  sigui coneguda, estimada i viscuda.

Difusió popular: que la paraula de Déu arribi a la majoria de gent possible.

  • Oferir al poble de Déu l'aliment de l'escriptura, que il·lumini l'enteniment, enforteixi les voluntats i encengui els cors de la gent en l'amor de Déu.
  • Amb l'objectiu de rellançar la pastoral bíblica, els bisbats de Catalunya potenciaran l'Associació Bíblica de Catalunya com a instrument de difusió popular de la paraula de Déu. (CPT 54). Es tindrà cura d'utilitzar pedagògicament el llenguatge bíblic. (CPT 55).

Recollir experiències, iniciatives, tècniques, amb la finalitat de fer més assequible a tothom la paraula de Déu.

Metodologia:

Facilitar les eines necessàries a fi que sigui possible una autèntica difusió popular: que arribi a les famílies, parròquies, escoles, moviments i associacions, a tothom i a cadascú.

Recolzar i promocionar els cursos que organitza el CEP i oferir, alhora, iniciatives, suggeriments i estris per tal que el major nombre possible de persones se sentin interpel·lades individualment i comunitàriament per la paraula de Déu. 

Resultats que ens proposem:

Publicar articles a l'Obrador de "Quaderns de Pastoral",  dossiers de pastoral bíblica on es facilitin les eines, s'ensenyin les tècniques, es comparteixin experiències, es formi en els diversos aspectes de la Paraula de Déu.

Avaluar el compliment dels objectius i la idoneïtat dels mètodes que fem servir en la pastoral bíblica.

Membres del departament: Jaume Balateu, Núria Curulla,  Jordi Espí, Quique Fernández, M. Pilar Lozano, Josep Vicenç Moraques, Ignasi Ricard, Isidre Vallès i Javier Velasco-Arias (cap del departament).