การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ สพฐ.  ระดับ ป. 1 - 6  หุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน
หุ่นยนต์ สพฐ.  ระดับ ม. 1 - 3 (ขยายโอกาส)  หุ่นยนต์นักสนุ๊กเกอร์
หุ่นยนต์ สพฐ.  ระดับ ม. 1 - 3  หุ่นยนต์นักสนุ๊กเกอร์
หุ่นยนต์ สพฐ.  ระดับ ม. 4 - 6  หุ่นยนต์นักบาสเกตบอล
บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน 
        ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง โดยเป็นหอประชุมปิด อนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น  
       โดยทางวิทยาลัยจะมีการถ่ายทอดสด บริเวณหน้าหอประชุม     หอประชุมมีแสงปริมาณมาก 

รายละเอียดสนามหุ่นยนต์
สนามหุ่นยนต์นักวิ่งมาราธอน
      สนามหุ่นยนต์มีขนาด 120 * 240 ซม. โดยพิมพ์ลายบนไวนิลพื้นเป็นไม้  MDF  ขนาด  6  มม. 
สนามหุ่นยนต์นักสนุ๊กเกอร์
      สนามหุ่นยนต์มีขนาด 120 * 240 ซม. โดยพิมพ์ลายบนไวนิลพื้นเป็นไม้  MDF  ขนาด  6  มม. วางบนโครง
     โต๊ะสูง 72
 ซม. 
สนามหุ่นยนต์นักบาสเกตบอล
      สนามหุ่นยนต์มีขนาด 120 * 240 ซม. โดยพิมพ์ลายบนไวนิลพื้นเป็นไม้  MDF  ขนาด  6  มม. 

ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ  
(ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน) 
       

                 

ตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ที่ขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ  
(ที่อนุญาตให้ใช้ในการแข่งขัน) 

             


สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาเอง
        วัสดุประกอบหุ่นยนต์
        เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(ถ้าต้องใช้)
        ปลั๊กไฟต่อพ่วง
        วัสดุ เครื่องมือขนาดเบา เช่น กระดาษทราย กาว ไขควง มีด คัทเตอร์ คีม สว่านมือขนาดเล็ก
         ทุกทีมจะต้องเตรียมแผ่นรองตัด หรือกันเปื้อนจากกาว  เพื่อป้องกันพื้นห้องเสียหายหรือสกปรก
        เครื่องมือหนักไม่อนุญาต

กติกาพื้นฐาน
 • กติกาที่ประกาศให้ทราบ และดาวน์โหลด บนเว็บไซต์หลัก www.sillapa.net และในเว็บสอบถามของ สนก. http://obecrobot2015.thailandrobotics.com

กติกาเพิ่มเติม (จะแจ้งให้ทราบก่อนวันแข่งขัน)
 • กติกาที่คณะกรรมการจะแจ้งให้กับผู้เข้าแข่งขันทราบในสนามก่อนการประกอบหุ่นยนต์  ซึ่งกติกาเพิ่มเติมนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถที่จะเลือกให้หุ่นยนต์ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามก็ได้  ทีมที่สามารถปฏิบัติตามกติกาเพิ่มเติมนี้ได้ถูกต้องก็จะได้คะแนนพิเศษในส่วนนี้ด้วย
 • กติกานี้สำหรับการแข่งขันระดับภาค ซึ่งถือว่าเป็นระดับชาติ
การนำเสนอและสัมภาษณ์
 • ทุกทีมจะต้องมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยเตรียมแผ่นโปสเตอร์ ขนาด A1 และคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม(ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการสอบถาม สัมภาษณ์  
 • ทีมที่ไม่นำเสนองานนี้ ถือว่า ปฏิบัติภารกิจไม่ครบถ้วน และผิดกติกา
 • คะแนนและรางวัล ในส่วนนี้แยกออกจากการแข่งขันบนสนาม
การลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
 • เริ่มรับลงทะเบียนก่อนการแข่งขัน 1 วัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 15.00 น. 
 • ในวันลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ที่ใช้ในการนำเสนอแก่กรรมการ
  เพื่อตรวจสอบ หากพบวัสดุที่ทางคณะกรรมการไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันจะชี้แจงเป็นรายทีม
 • และในเวลา  14.00 น. ขอเชิญครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้แจงกติกา
         นวันแข่งขันจะเริ่มตรวจอุปกรณ์  เวลา  08.00  น. โดยอนุญาตให้เข้าเฉพาะผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และอนุญาตให้               ผู้เข้าแข่งขันที่ตรวจอุปกรณ์ผ่านแล้วเข้านั่งในตำแหน่งที่กำหนดไว้ โดยจะให้เริ่มซ้อมกับสนามเวลา  10.00 น.               โดยแต่ละทีมจะได้สิทธิ์ในการฝึกซ้อม 2 รอบ  รอบละ  5  นาที   กรณีทีมมารายงานตัวช้า ตรวจอุปกรณ์ช้าจะไม่               ชดเชยเวลาให้แต่อย่างใด