Сертификационно обучениеЦентърът за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ организира двудневен интензивен курс “Microsoft Official Academic Course: Excel 2013 – Core”.

Обучителната програма е фокусирана върху всички необходими познания, умения и специфики за успешно сертифициране като Microsoft® Office Specialist MOS Exam 77- 420

Центърът за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ организира и индивидуални сертификационни изпити по програмата Microsoft® Office Specialist MOS.

Цената на всеки изпит е 190 лв.

Период и място на провеждане

Група в работно време: 23 октомври (четвъртък) и 24 октомври (петък) 2014 (10:00 – 17:00)

Група в почивните дни: 25 октомври ( събота) и 26 октомври ( неделя) 2014 (10: 00 – 17:00)
* При постъпване на заявка, може да се организира обучение и в други периоди.

Обучението се провежда на адрес: София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3 (сградата на Стопански факултет).
* При постъпване на заявка, може да се организира обучение и в офис на заявителя.

Подход и методология

Присъствени сесии със засилен дискусионен елемент, фасилитирани от треньори със солиден практически опит.

Виртуална среда за обучение с материали от програмата на Microsoft IT Academy.

Комбинация от упражнения в малки групи, самоподготовка и работа по практически казуси.

Цени и записване

Цената на курса включва двудневно интензивно обучение и явяване на сертификационен изпит за MOS Exam 77- 420 Excel 2013 - Core.

Записването се извършва след заплащане на такса в размер на 280 лв. в кабинет 320 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, етаж 3 (сградата на Стопански факултет) в срок до 20.10.2014 г.

Сумата от 280 лв. се внася по банков път или в „Паричен салон“ на Ректората.

Данни при плащане по банков път

Име на получател: СУ „Св. Климент Охридски”
Банка: БНБ ЦУ
IBAN: 
BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Основание за плащане: Обучение в Центъра за образователни услуги, курс 77-420

Програма на курса

Първи ден

Lesson 1: Overview

* Working in the excel window

* Changing Excel’s View

* Large Workbooks

* Working with an Existing Workbook

* Working with Excel’s Help System

Lesson 2: Working with Microsoft Excel 2013

* Creating and saving workbooks

* Entering and Editing Basic Data in a Worksheet

* Using Data Types to Populate a Worksheet

* Cutting, Copying, and Pasting Data

* Editing a Workbook’s PROPERTIES

Lesson 3: Using office backstage

* Accessing and using Backstage View

* Printing with Backstage

* Changing the Excel Environment

* Accessing and Using Excel Templates

Lesson 4: Using basic formulas

* Understanding and Displaying Formulas

* Understanding Order of Operations

* Building Basic Formulas

* Using Cell References in Formulas

* Using Cell Ranges in Formulas

Lesson 5: Using functions

* Exploring Functions

* Displaying Dates and Times with Functions

* Summarizing Data with Functions

* Using a Financial Function

* Using Formulas to Create Subtotals

* Uncovering Formula Errors

* Displaying and Printing Formulas

Lesson 6: Formatting cells and ranges

* Inserting and Deleting Cells

* Manually Formatting Cell Contents

* Copying Cell Formatting with the Format Painter

* Understanding Paste Special Options

* Formatting Cells with Styles

* Working with Hyperlinked Data

* Applying Conditional Formatting to Cells

* Clearing a Cell’s Formatting

Втори ден

Lesson 7: Formatting worksheets

* Working with Rows and Columns

* Using Themes

* Modifying a Worksheet’s Onscreen and Printed Appearance

* Inserting Headers and Footers

* Preparing a Document for Printing

Lesson 8: Managing worksheets

* Organizing Worksheets

* Working with Multiple Worksheets

* Finding and Replacing Data

Lesson 9: Working with data and macros

* Importing Data

* Ensuring Your Data’s Integrity

* Sorting Data

* Filtering Data

* Outlining and Subtotaling data

* Setting Up Data in a Table Format

* Saving Work with Macros

Lesson 10: Using advanced formulas

* Using Formulas to Conditionally Summarize Data

* Using Formulas to Look Up Data in a Workbook

* Adding Conditional Logic Functions to Formulas

* Using Formulas to Modify Text

Lesson 11: Securing and sharing workbooks

* Securing Your Work before Sharing It with Others

* Distributing a Workbook by Email and the cloud

* Tracking Changes to a Workbook

* Adding Comments to a Workbook

Lesson 12: Creating Charts

* Building Charts

* Formatting a Chart with a Quick Style or Layout

* Formatting the Parts of a Chart Manually

* Modifying a Chart

* Using New Quick Analysis Tools

* Creating PivotTables and Pivot Charts

Lesson 13: Adding pictures and shapes to a worksheet

* Inserting Pictures

* Adding Shapes, Lines, Text Boxes, and WordArt

* Deleting, Copying, And Moving graphics

* Formatting Graphics

* Adding Graphic Enhancements Using Picture Tools

* Using SmartArt Graphics

Трети ден

Сертификационен изпит Microsoft® Office Specialist MOS Exam 77-420 Excel 2013 - Core

Безплатно повторно явяване на сертификационен изпит за онези, които не успеят да се сертифицират!
Comments