Седмично разписание на занятиятаквалификация „Авторски театър  Учебна дисциплинаДен от седмицата  Час

 (от - до)


ЗалаПреподавател

Стилознание-Поезията в Шекспировата драматургия 

събота - начало  18.02.2017г.

(15 седмици)

14:00-16:00

Алма алтер

проф. Александър Шурбанов и екип

Визуално-презентативни практики.Античност и Средновековие (част1)

събота -

начало 18.02.2017г.

край        08.04.2017г.

16:00-20:00

Алма алтер

проф. Калин Янакиев и екип

Режисурата

Неделя -

начало 19.02.2017 г.

край       09.04.2017 г.

10:00-14:00

Алма алтер

Николай Георгиев

 

 

 Забележка: 25-26 март/ 24 Часа Социален Експеримент/ – няма да има лекции

 
Comments