Други възможности за Microsoft Office Specialist

Покупка на ваучер за едно явяване на изпит за сертифициране

Microsoft Office Specialist (MOS) 2007/2010/2013 Exam Voucher: 185 лв.

(Може да се използва за всеки един от тези изпити - Microsoft Office Word Core, Microsoft Office Excel Core, Microsoft Office PowerPoint , Microsoft Office Outlook , Microsoft Office Access , Microsoft Office Word Expert Part 1, Microsoft Office Word Expert Part 2, Microsoft Office Excel Expert Part 1, Microsoft Office Excel Expert Part 2, MOS SharePoint , MOS OneNote).

Покупка на ваучер за едно явяване на изпит и едно допълнително явяване при неуспешен първи опит

Microsoft Office Specialist (MOS) 2007/2010/2013 Exam Voucher: 195 лв.

(Може да се използва за всеки един от тези изпити - Microsoft Office Word Core, Microsoft Office Excel Core, Microsoft Office PowerPoint , Microsoft Office Outlook , Microsoft Office Access , Microsoft Office Word Expert Part 1, Microsoft Office Word Expert Part 2, Microsoft Office Excel Expert Part 1, Microsoft Office Excel Expert Part 2, MOS SharePoint , MOS OneNote).

Покупка на минимум 20 (двадесет) ваучера за изпит

Microsoft Office Specialist (MOS) 2007/2010/2013 Exam Vouchers от един корпоративен клиент: 1995лв. + 89 лв. за всеки следващ ваучер. Ваучерите са със срок на валидност 6 месеца и могат да се използват само в тестовия център на ЦОУ.

Интензивни курсове за обучение (двудневни/ 5+5 часа/, в малки групи в наша зала или на място в офиса)

Цената на тези обучения е 400 лв. + 90 лв. за всеки обучаем, но не повече от 20 души в една група. В тази цена за обучение се включва и явяването на сертификационен изпит.

Comments