Услуги на ЦОУ

Образователни услуги

Двугодишни квалификации

Авторски театър
Фирмено управление
Сътрудник в международен отдел

Едногодишни квалификации

Бизнес комуникация

Едносеместриални квалификации

Групова динамика в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (Блок А1)
Процесуално организационно консултиране в психотерапевтични, училищни и бизнес системи (Блок Б1)
Делова комуникация
Дигитална фотография
Компютърна реклама и презентация
Компютърна текстообработка
Текстообработка за WWW

 
Лектории
 

Личност и социална адаптация

Афективно-психична организация и функциониране на личността

Брандът в епохата на онлайн комуникацията

Бизнес мрежи и глобална икономика

Делово общуване

Конфликтите в работна среда

Презентация и презентиране

Психология на общуването

Събитиен мениджмънт

Техники и технологии на връзки с обществеността

Технология на социалнопсихологическия тренинг

Убеждаващи техники

Управление на екипи


Сертификационни услуги

Онлайн тестове за професионални умения (Pearson vue)

 
 
 
Образователните услугите на Центъра са срещу заплащане.


За всеки семестър обучение в квалификационен курс се заплаща в лева в размер на една минимална работна заплата. 
 
За обучение в лектория (съгласно Заповед № РД 19-62/24.02.2010 на Ректора на СУ) се заплащат следните суми:
- 30 учебни часа - 50,00 лв.;
- 45 учебни часа - 70,00 лв.;
- 60 учебни часа - 80,00 лв.

Заплащането за услуга на ЦОУ може да извършите в касите на Ректората ("Паричен салон"), по банков път или онлайн.

Задайте въпрос