За Центъра

Центърът за образователни услуги не предлага квалификационни курсове за учебната 2016/2017 г. , с изключение на "Авторски театър"
 
Центърът за образователни услуги (ЦОУ) е обслужващо звено на СУ "Св. Климент Охридски". Неговата организация и управление се осъществява в съответствие с Правилника за устройството и дейността му.

Учебният процес в Центъра е организиран на модулен принцип по утвърдени от Академическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" планове и програми. Обучението е срещу заплащане. Ако сте студент или вече сте завършили висшето си образование и желаете да разширите своята квалификация, предложенията ни за обучение са за Вас.

 
 

И още, Центърът за образователни услуги е оторизиран сертификационен център на Pearson Vue и предлага онлайн тестване на професионални умения. Ако желаете да докажете какви знания и умения имате, ако желаете да получите световно признат сертификат за професионални умения, ако вашият работодател изисква от вас сертификат ..., то услугите на Тестовия център са за вас. 


--> За преподаватели  в СУ "Св. Климент Охридски" - Виртуален кариерен център


 
--> Записване за учебната 2015 / 2016 година....
 
--> Нови лектории 
http://www.smartstrategiesbg.eu/
Личност и социална адаптация 
Афективно-психична организация и функциониране на личността  


 
Учебна 2014-2015 година

 

 
Comments