Център за образователни иновации и личностно развитие „Сократ“ е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което организира семинари и конференции за взаимодействие на организации с интереси в областта на предучилищното, средното и специалното образование.


 "Сократ" провежда легитимни квалификационни курсове за директори, учители и служители от различните области на образователната сфера. Центърът цели да разпространи добрите практики във формалното и неформалното обучение чрез разработването и участието в различни български и международни проекти.


 Центърът насочва своята дейност и към популяризирането на доброволчеството в България, организирайки доброволчески програми, национални кампании, европейски доброволчески обмени и обучителни визити.