Nam Sai Son

Phê duyệt thiết kế khu đô thị mới Nam TPHCM

Với diện tích khu đất thiết kế khoảng 238,2ha, mục tiêu thiết kế đô thị là nhằm: nghiên cứu giải pháp tổ chức cấu trúc không gian đô thị trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt tại các đồ án quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đường Bắc Nam, Quốc lộ 50 thuộc địa bàn nói trên; phục vụ công tác quản lý không gian kiến trúc, đảm bảo đồng bộ, thống nhất gắn kết trong đấu nối hạ tầng kỹ thuật và tính khả thi trong việc đầu tư đối với các lô đất dọc hai bên tuyến đường.

Phê duyệt thiết kế khu đô thị mới Nam TPHCM - Ảnh minh họa

Phê duyệt thiết kế khu đô thị mới Nam TPHCM - Ảnh minh họa

Trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế đô thị được duyệt, Trưởng Ban Quản lý khu Nam được giao chủ trì, phối hợp với các sở-ngành liên quan lập hồ sơ thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500, thẩm định trình UBND TP phê duyệt Đồ án thiết kế đô thị và ban hành Quy định quản lý kiến trúc dọc trục Nguyễn Văn Linh, trục Bắc Nam và Quốc lộ 50 Khu đô thị Nam TP.Phê duyệt thiết kế khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh

Comments