Dự Án Phân Phối


Le Xuan Vinh 094 8558 111


  • Hoàng Quân Plaza: Nơi đầu tư lý tưởng tại khu Nam Sài Gòn. Giá chưa thông qua sàn 17.5 triệu/m2. Sau khi hoàn thành phần móng là 21 triệu/m2. Cơ hội cho người thích đầu tư
  • Căn Hộ Phú Hoàng Anh: Căn Hộ 129 m2. Giá thị trường 23 triệu/m2. Cần tiền bán gấp giá 21.3 triệu/m2

Your Photos

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích