Khatam Terjemahan

                                                           [Previous] [Next] [Home]

YUNUS, dari surah 61~70; 

61. Dan tidak engkau ada dalam satu urusan dan tidak engkau  baca satu bacaan dari Quran itu dan tidak kamu kerjakan satu amal, melainkan adalah kami jadi saksi atas kamu, tetakala kamu tertarik kepadanya, dan tidak terluput dari Tuhan mu amal mu sebesar biji sawi dibumi dan tidak dilangit, dan tidak yang lebih kecil dari itu, dan tidak yang lebih besar, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.

62. Ketahuilah ! sesungguhnya pembantu-pembantu Allah, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak akan mereka berduka cita.

63. iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka orang-orang yang berbakti.

64. Bagi merekalah kegembiraan dipenghidupan dunia dan akhirat, tidak ada perubahan bagi perjanjian-perjanjian Allah, yang demikian itulah kebahagian yang besar.

65. Dan janganlah percakapan mereka itu menyusahkan mu, kerana sesugguhnya kemuliaan itu sekeliannya kepunyaan Allah, ialah yang mendengar,  yang mengetahui.

66. Ketahuilah! Sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada dilangit-langit dan apa-apa yang ada dibumi, dan orang-orang yang meminta kepada yang lain dari Allah itu tidak menurut sekutu-sekutu, tidak mereka turut,  melainkan sangkaan, dan tidak lain mereka itu melainkan orang-orang yang menduga-duga.

67. Ialah yang jadikan bagi kamu malam, antara kamu bersenang-senang padanya, dan ia jadikan siang itu terang, sesungguhnya pada yang demikian itu ada beberapa tanda bagi kaum yang mahu mendengar.

68. Mereka berkata; “Allah mempunyai anak”, maha suci ia, ialah yang maha kaya, baginya lah apa-apa yang ada dilangit-langit dan dibumi, tidak ada disisi kamu, keterangan tentang itu, apakah patut kamu berkata terhadap Allah, apa yang kamu tidak tahu ?

69. Katakan lah; “sesungguhnya orang-orang yang ada-adakan  dusta atas nama Allah, tidak akan mendapat kemenangan”.

70. itu hanya kesenangan di dunia, kemudian kepada kamilah tempat kambali mereka, kemudian kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih, lantaran kekufuran mereka.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/353047821419036/doc/427409827316168

Following Twitter,
[] https://twitter.com/cengalknajid2/status/688555061874565120.

Comments