Termeni şi Condiţii
1. INTRODUCERE
        Acest site este deţinut, operat şi menţinut de către ”Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER” şi a fost creat pentru a vă oferi informații şi comunicări. Pentru acest site şi pentru toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără limitări, textul, imaginile şi înregistrările video / audio, drepturile de autor revin Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviara - CENAFER.

        Prezentele Condiţii Generale definesc CONDITIILE DE UTILIZARE a site-ului Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER de către potențialii vizitatori sau cursanți. Accesând şi navigând pe site-ul http://www.cenafer.ro/ va manifestati acordul în mod expres şi neechivoc (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001) pentru urmatoarele:
  1. prelucrarea acestor date şi a informaţiilor personale de către Centrul Național de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER în vederea efectuării de studii de piaţă
  2. transmiterea de materiale promoţionale
  3. soluţionarea de către Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina "Contact" din site)
  4. alte activitati întreprinse de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

        Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

        Pentru orice nelămurire în legatură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii "Contact" din site. Condiţiile de utilizare a site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din Romania.

        Utilizarea serviciilor oferite în cadrul site-ului, implică acceptarea necondiţionată din partea dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de utilizare a acestora:

Am citit cele enunţate mai sus şi declar că sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de utilizare.2. CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR SITE-ULUI


        Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă servicii, continutul site-ului având caracter pur informativ fără a se substitui publicaţiilor oficiale, neputând fi folosit ca baza legală pentru nici o acţiune/demers în faţa terţilor.
        Dacă doriţi să aveţi siguranţa ca informaţiile sunt conforme cu realitatea, va rugăm sa le consultaţi direct la sediul CENAFER sau printr-unul din mijloacele afişate în pagina "Contact" a site-ului, pentru a va informa atât asupra disponibilităţii serviciului cât şi a condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi informaţiilor de altă natură. În luarea unei decizii, care s-ar baza pe informaţiile curpinse în acest site, recomandăm consultarea şi a altor surse de informare, răspunderea luării deciziei aparţinându-vă în totalitate.

        Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte. Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.


3. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

        Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a ofertei formative a Centrului National de Calificare si Instruire feroviara - CENAFER. Acesta nu va acorda nici o garanție referitoare la:
  1. evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului
  2. afectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului
  3. inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

        Astfel, Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului său.


4. DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI


        Toate informaţiile, produsele sau serviciile conţinute în acest site sunt proprietatea Centrului National de Calificare si Instruire feroviara - CENAFER, care îşi rezervă dreptul de a modifica / revizui conţinutul şi / sau structura site-ului în orice moment şi făra nici o informare prealabilă.


 INTERZICE
:

  1. Folosirea în scop comercial a conţinutului site-ului
  2. Copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, licenţierea, ștergerea datelor continute, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice alt scop ori restricţionarea accesului la aceste date fără confirmarea scrisă din partea Centrului National de Calificare si Instruire feroviara - CENAFER.

        Întregul conţinut al site-ului http://www.cenafer.ro/ este proprietatea Centrului National de Calificare si Instruire feroviara - CENAFER. Nerespectarea termenilor şi condiţilor de utilizare atrage răspunderea în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996  (privind dreptul de autor si drepturile conexe) şi ale Legii nr. 161/2003 (privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei).


5. INFORMAŢII PERSONALE

        Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

        Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Centrului National de Calificare si Instruire feroviara - CENAFER, dar poate include şi alte informaţii aflate în stransă legatură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

        Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site pot face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice in conditiile Legii nr. 677/2001 (prelucrarea datelor cu caracter personal).


6. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

        Prezentul site poate conţine link-uri sau trimiteri către alte site-uri considerate de Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER utile în legatură cu conţinutul site-ului său şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

        Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.


7. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Politica păstrării confidenţialităţii

        Noţiunea de "date personale" se referă la informaţii de tipul nume, data naşterii, adresa de e-mail, adresa de corespondenţă, care vă identifică. Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER nu va folosi aceste date fără aprobarea dvs. În procesarea datelor dvs. se va ţine cont de compatibilitatea totală cu standardele internaţionale recunoscute ale protejării intimităţii şi legile româneşti în vigoare.

2. Spam

        Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER este total împotriva "spam"-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natură comercială, cu grad mare de repetiţie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER vă poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, dându-vă posibilitatea să optaţi pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.

3. Condiţii de folosire a informaţiilor de pe site

        Puteţi prelua, citi sau imprima orice informaţie de pe acest site cu condiţia să reproduceţi fiecare şi toate adnotările despre drepturile de proprietate conţinute în orice informaţie pe care o preluaţi de pe site. Totuşi nu aveţi dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi conţinutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzând aici textul, imaginile, sunetul, video, fără permisiunea scrisă a Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER.

        De asemenea trebuie să luaţi la cunoştinţă că orice vedeţi sau citiţi pe acest site are drepturi de de proprietate fără o altă notificare specială.

        Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER poate revizui oricând condiţiile şi termenii de utilizare a site-ului, fără notificare prealabilă.

        Link-urile spre acest site sunt permise numai către pagina "Acasa". Alte link-uri spre interiorul site-ului sunt permise numai cu acordul scris din partea Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER. Includerea în site-uri cu frame-uri, în care acest site este o pagină din cadrul frame-ului, este strict interzisă.


DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, VA RUGAM NU UTILIZAȚI ACEST SITE !