Solicitarea informaţiilor de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public se face în respectarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi a Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001


PERSOANA RESPONSABILĂ:
         Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 este:
                Marilena MARTIN
                E-mail: cerere544@cenafer.ro


FORMULAR:
           

    Solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii nr. 544/2001 se face în formă scrisă.
    Solicitarea va fi transmisă la 
adresa de mail cerere544@cenafer.ro.

    Formularul pentru solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii nr. 544/2001 poate fi descărcat aici:CONTESTARE:
           
Modalitatea de contestare a deciziei, precum și formularea de reclamații administrative în caz de refuz la solicitare și/sau transmiterea răspunsului în afara termenului legal, este forma scrisă depusă la adresa de mail
cerere544@cenafer.ro.

Formularul pentru reclamaţii administrative în baza Legii nr. 544/2001 poate fi descărcat aici:

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Lista cu documentele de interes public solicitate în conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit. g)  din Legea nr. 544/2001


LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE:
 

Lista cu documentele produse/gestionate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER,
în conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit. h) din Legea nr. 544/2001:

 • registrul matricol,
 • catalogul clasei/programului de calificare/perfecţionare/specializare, după caz,
 • catalogul examenului de admitere la programul de  calificare/perfecţionare/specializare, după caz,
 • procesul verbal de echivalare,
 • cataloagul probei scrise din cadrul examenului de absolvire,
 • cataloagul probei orale din cadrul examenului de absolvire,
 • cataloagul probei practice din cadrul examenului de absolvire,
 • foaia matricolă,
 • registul de eliberare al actelor de studii,
 • avize,
 • catalogul de evaluare a competenţelor profesionale generale ale funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei,
 • certificat de calificare,
 • certificat de absolvire,
 • certificat de competenţe profesionale,
 • certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale generale


RAPOARTELE ANUALE de aplicare a Legii nr. 544/2001.


Raportul anual de aplicare a Legii nr.544/2001 aferent anului 2016 poate fi consultat aici :

Raportul anual de aplicare a Legii nr.544/2001 aferent anului 2015 poate fi consultat aici :