Declaraţii de avere şi de interese

Declarații de avere și de interese ale personalului Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER:


Director General Marcel OŢOIU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Director General Adjunct (managementul activităţilor economice şi logistică) Florin PUŢANU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director Direcţia Coordonare-Programe - Sever Bogdan JIMAN


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director Direcţia Studii - Marius ŞERBAN


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director Direcţia Logistică - Vasile DINU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Director Direcţia Centrului Patrimoniului Muzeistic (Muzeul CFR) - Mircea DOROBANŢU


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Asistența Juridică, Resurse Umane și Secretariat - Catrine Rozalia NICA

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Programare Contractare - Oana HOCETA

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Formare Profesională şi Metodologie - Ileana MANFREDINI

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Material Rulant - Ion NEGREA

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Documentare Tehnică Feroviară - Valerica PURGE

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Serviciul Comercial - Claudia Zoe Pană


Serviciul Logistică Didactică si Administrativ - Lucian Ludvig POROCH

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Serviciul Mişcare-Comercial - Adriana Didona DASCĂLU


Serviciul Infrastructură Simona Lucia MUŞAT


Biroul Calitate, SSM-SU - Ana DOROBANȚU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017


Biroul Financiar - Larisa Megdonia CARAMLAU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Craiova - Valeriu VIȘAN


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Cluj - Vasile HONCAN


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Brașov - Nicolae NIȚU

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Iași - Florin PRISECARIU


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Galați - Marian TUDOR

- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017

Director CCIPTFT Constanța - Vasile RĂDUCANU


- declarație de avere : 2017
- declarație de interese : 2017