Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informațiilor de interes public


Jurnalul Oficial CENAFER 

In Jurnalul Oficial al Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER se publica informații curente şi de interes public privind derulare programelor de formare profesională, evaluare a competențelor profesionale, instruire profesională teoretică şi practică de serviciu, rapoarte, situaţii, prezentări din activitatea CENAFER, si alte informații de interes public.