Buget


RAPORT ECONOMIC ANUAL:

Raportul privind activitatea economica pe anul 2017 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER poate fi consultat aici:


BUGET:

Bugetul pe anul 2018 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER poate fi consultat aici:

https://drive.google.com/file/d/1ONDcLoOvRvfgckdpRKxhgdzICrefqr7q/view?usp=sharing

Bugetul la data de 04.10.2018 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER poate fi consultat aici:
https://drive.google.com/file/d/1ONDcLoOvRvfgckdpRKxhgdzICrefqr7q/view?usp=sharing

GRAD DE EXECUȚIE AL BUGETULUI:

Gradul de execuție al bugetului al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER la data de 30.09.2018 poate fi consultat aici:

SITUAȚIA PLĂȚILOR:

Situaţia plăţilor 
Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER la data de 30.09.2018 poate fi consultată aici:
https://drive.google.com/file/d/1mifsehbzFnndBAQSrrPtvm-W3Hpj15yb/view?usp=sharing

 DREPTURI SALARIALE:

Situaţia drepturilor salariale corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama
Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER poate fi consultată aici:

 2016

 2017

 2018

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


ROGOP:

Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plata LA ZI.