Acces Aplicații

Soft folosit pentru înscrierea la programele de formare profesională

Soft folosit pentru înscrierea la programele de formare profesională.
(acces public)


 ABSOLVENT


Soft folosit pentru gestionarea examenelor de absolvire a programelor de formare profesională. 
 (accesul este permis doar personalului CENAFER)


 


indisponibil temporar


Soft folosit pentru înscrierea la examenul de autorizare

(acces public)


AUTORIZARE


AUTORIZARE
Soft folosit pentru gestionarea examenelor de autorizare a personalului cu

cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.
(accesul este permis doar membrilor comisiei)


 Consultare întrebări

 

Aici puteţi consulta întrebările din baza de date a portalului SOLOMON XXI

(acces public)


Instruire on-line.
Soft folosit pentru activitatea de instruire profesională teoretică, evaluare curentă, autoinstruire și autoevaluare
a personalului cu responsabilități în siguranța circulaţiei
(accesul este permis personalului de instruire şi persoanelor fizice pe baza de abonament)


 solomon.cenafer.ro

 SOLOMON XXI

Portal folosit pentru gestionarea activităţii de evaluare a competenţelor profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

(accesul este permis personalului agenţilor economici cu drept de acces în portal, desemnaţi prin contract)


 http://www.formareferoviara.ro:8180/ael/login.jspx#

Platformă informatică folosită pentru derularea programelor de instruire e-learning.

(accesul este permis participanţilor la programele de instruire)
 

Platforma calificare

Platformă informatică folosită pentru derularea programelor de calificare.


(accesul este permis lectorilor)Platforma perfecţionare
Platformă informatică folosită pentru derularea programelor de perfecționare
.

(accesul este permis lectorilor)