Flexibilitatea și Adaptabilitatea în Transportul Feroviar

POSDRU/81/1.3/S/55286 - "Flexibilitatea și adaptabilitatea în transportul feroviar"

Axa prioritară 3: „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității” şi este implementat de CENAFER (partener principal) în parteneriat cu SIVECO (partener 2). Deschiderea oficiala a proiectului (click aici) a avut loc la data de 3 mai 2012, implementarea începând cu 1 iulie 2011.

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU prin dezvoltarea, perfectionarea si certificarea de abilitati si competente cerute pe piata muncii si prin asigurarea de oportunitati sporite pentru 2.700 de angajati din transporturile feroviare. 

Grupul tinta cuprinde 2.600 de angajati si 100 de manageri din domeniul feroviar, din toate cele 8 regiuni ale tarii, din toate companiile si autoritatile din domeniu. Membri acestuia au atributii in domeniul organizarii muncii, sigurantei in transportul feroviar, protectiei mediului, asigurarii calitatii sau angajati care utilizeaza TIC si limbile straine in activitatea de zi cu zi.

PERFECȚIONAREA este baza dezvoltarii serviciilor din transporturi, a dezvoltarii tuturor domeniilor de activitate in UE. Proiectul nostru se adreseaza factorului uman şi are ca obiectiv imbunatatirea performantelor, a adaptabilitatii si flexiblitatii organizationale in transporturile feroviare. Prin programele sale recunoscute la nivel national, are ca efect imbunatatirea performantelor, a adaptabilitatii, a pozitiei pe piata muncii si a nivelului de perfectionare a unui numar semnificativ de angajati din transporturile feroviare.
”PERFECȚIONARE & MODERNIZARE !”

        Prin îmbunătățirea performanțelor, a adaptabilității și flexibilității organizaționale în transporturile feroviare proiectul urmărește generarea de efecte pe termen lung:

        1. Creșterea Flexibilității organizaționale, sănătății și securității în muncă în transporturile feroviare pentru ca 250 de managerii de la toate nivelurile și angajați din transportul feroviar vor dobândi noi abilități, cunoștințe și perfecționare prin intermediul programului de formare privind flexibilitatea și prin activitatea rețelei de întreprinderi. Programele de formare au o puternică componentă practică iar aceste persoane vor folosi noile cunoștințe și abilități în activitatea de zi cu zi.

        2. Aplicarea de noi Modele Organizaționale în transportul feroviar și conștientizarea de către toți angajatorii din domeniu a necesității îmbunătățirii Organizării Muncii prin diseminarea și dezbaterea unui studiu privind metodele inovatoare, europene de organizare a muncii.

        3. Îmbunătățirea performanțelor, a adaptabilității, a poziției pe piața muncii și a nivelului de perfecționare a 2.450 de angajați din transporturile feroviare, prin derularea unor Programe de Perfecționare recunoscute la nivel național.

       4. În final, va creste Calitatea Serviciilor feroviare și implicit, satisfacția beneficiarilor finali (călătorii), iar serviciile feroviare românești se vor armoniza cu cele oferite în UE.

            Toate acestea au un scop cresterea calitatii serviciilor feroviare si implicit satisfactia beneficiarilor finali (calatorii), serviciile feroviare romanesti armonizandu-se, astfel, cu cele oferite in UE. Proiectul contribuie la obiectivul orizontal Dezvoltare Durabila, prin urmarirea prioritatilor trasate in Planul de Actiuni pentru dezvoltarea durabila in secolul XXI (1992) si la Summitul Mondial prvind dezvoltarea durabila (2002). Astfel, prin asigurarea accesului angajatilor din domeniul feroviar la programe de formare si perfectionare profesionala se asigura multiplicarea rezultatelor invatarii.


Proiectul cuprinde urmatoarele MODULE de formare :In cadrul proiectului au fost create FORUMURI dedicate activitatilor specifice.
Fiecare forum este organizat in functie de numele modulului si formatorului:

1.    Forum dedicat activitatii A2 din proiectProgramul de formare tip specializare / perfectionare privind flexibilitatea organizationala”, in cadrul caruia toti cursantii inscrisi in programul de formare sunt invitati sa adreseze intrebari pe tematica modulelor la care participa.

2.    Forum dedicat activitatii A3 din proiectOrganizarea retelei pentru calitate în transporturile feroviare”, in cadrul caruia toti participantii sunt invitati sa prezinte bunele practici din activitatea desfasurata in cadrul organizatiilor in care activeaza.

3.    Forum dedicat activitatii A4 din proiectFormarea
tip specializare / perfectionare pentru cresterea adaptabilitatii angajatilor din transporturile feroviare”, in cadrul caruia toti cursantii inscrisi in programul de formare sunt invitati sa adreseze intrebari pe tematica cursurilor la care participa.
ANUNȚ

In prezent se fac înscrieri pentru 'Programul de Formare A4' - Formare tip specializare / perfectionare pentru cresterea adaptabilitatii angajatilor din transporturile feroviare :

1. Candidații trebuie sa fie ANGAJAȚI în sectorul feroviar de stat sau privat.

2. DATA LIMITA pentru înscriere este de 31.10.2013 !

3. Diplomele sunt AUTORIZATE de Autoritatea Naționala pentru Calificări (ANC).

4. Se oferă cursuri GRATIS + masa de prânz GRATIS.

*** Pentru cei la care distanta între locul de munca și locația unde se desfășoară cursul (București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galați, Iași, Timișoara) este mai mare de 50 km se oferă în plus cazare GRATIS + mic dejun GRATIS + cina GRATIS !

5. ACTE necesare :

*** Veți putea opta DOAR pentru unul din cele 14 programe (vezi Scrisoare de motivație) și veți avea nevoie de toate cele 5 (cinci) documente, care trebuie descărcate și completate CU ATENȚIE de fiecare potențial cursant.

*** Va rugam sa trimiteți documentele menționate prin poșta, curier sau personal, la adresa :

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviara - CENAFER, Calea Griviței, nr. 193B, et. I, cam. 126, sector 1, București

*** ÎNAINTE de a suna pentru mai multe detalii, va rugam sa citiți informațiile de pe:

http://perfectionari.ro/web/guest/program-de-formare-a4Contact:

Lucian Ludvig POROCH - Manager proiect
Tel. 0758.886.063

Mirela Ana Maria GOLASANU - Asistent proiect

mirela.55286@gmail.com
Tel. 0758.886.075

       

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati: http://www.perfectionari.ro

Detalii despre deschideri / finalizari de proiecte consultati in `Evenimente - Ani anteriori` (meniu lateral stanga), in subpagini sau utilizați butonul `Cautați în acest site` aflat în dreapta sus.