Calificarea Angajaţilor din Transporturile Feroviare

        
POSDRU/81/2.3/S/55283 -"Calificarea angajaţilor din transporturile feroviare"

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” şi este implementat de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER (partener principal) în parteneriat cu SIVECO Romania (partener 1). Implementarea proiectului a început la data de 1 octombrie 2010.

Proiectul oferă o alternativă a formării profesionale prin dezvoltarea unor metode de predare inovative, adaptate la cerinţele Uniunii Europene, şi îşi propune extinderea acestor metode la nivel naţional şi susţinerea societăţii bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor pe cunoştinţe ştiinţifice.

Obiectivul principal al proiectului este Creşterea Calificării angajaţilor din transporturile feroviare, de la un nivel inferior de calificare (nivel I şi II), la un nivel superior de calificare (obţinerea unui certificat de calificare) şi Conştientizarea nevoii de FPC la nivel sectorului transporturi feroviare.

În cadrul proiectului au fost furnizate grupului ţintă 19 programe de calificare, organizate în aproximativ 73 de serii. Programele de calificare au o componentă teoretică şi una practică, autorizate la nivel naţional, beneficiind de materiale didactice în formă digitizată cu modalităţi de furnizare inovative utilizând Tehnologia Informatiei si Comunicării (TIC).

Deschiderea oficiala a avut loc pe data de 22 septembrie 2011 (click aici).


Contact:

Marius SERBAN - Manager proiect

mesaje.marius@gmail.com
Tel. 0758.886.007

Ileana TAPIRDEA -
Asistent proiect

tapirdea.ileana@gmail.com
Tel. 0758.886.
023

  

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati: http://www.calificareferoviara.ro

Detalii despre deschideri / finalizari de proiecte consultati in `Evenimente - Ani anteriori` (meniu lateral stanga), in subpagini sau utilizați butonul `Cautați în acest site` aflat în dreapta sus.