Formulare

Formulare Menținerea Compețentelor Profesionale

1.Fişa de evidenţă a autoinstruirii: 

  

 

formular cod f-7.5.02. – 08                                                                        (durata estimată de completare 10 - 18  minute)


2. Solicitare evaluare competenţe profesionale:

 

formular cod f-7.5.02. – 01                                                                         (durata estimată de completare 15  minute)
3. Anexa 1.A la solicitarea de evaluare a competenţelor profesionale generale:4. Anexa 1.B  la solicitarea de evaluare a competenţelor profesionale specifice tipurilor de material rulant şi sau tipurilor de instalaţii de siguranţa circulaţiei5. Anexa 1.C la solicitarea de evaluare a competenţelor profesionale ale  personalului care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport feroviar, altul decât cel cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei:

 

 6. Anexa 2 la solicitarea de evaluare a competențelor profesionale ale personalului nou autorizat, scadent în anul curent