Home‎ > ‎CENAFER‎ > ‎

Conducere

 

 Director General

Marcel OŢOIU e-mail: otoiu.marcel@cenafer.ro 


secretariat :        telefon: 0316.203.902  
                            fax:       0316.203.911
                                 e-mail: cenafer@cenafer.ro

  Director General Adjunct


Sever Bogdan JIMAN
e-mail: jiman.sever@cenafer.ro 

 

Director General Adjunct
(managementul activităţilor economice şi logistică)

Florin PUŢANU telefon: 0316.203.905
fax:        0316.203.905
e-mail: putanu.florin@cenafer.ro


 

Direcţia Coordonare-Programe

telefon:  0316.203.906

 

 

 

Director: Oana HOCETA

 

 

 

e-mail: hoceta.oana@cenafer.ro

 

 

Direcția Studii

telefon:  0316.203.907

 


 

Director:    Marius ŞERBAN

 serban.marius@cenafer.ro

 

Direcţia Logistică

telefon/fax: 0316.203.908 

 

 

 

Director: Vasile DINU

 

 


e-mail: dinu.vasile@cenafer.ro
 

Direcţia Centrului Patrimoniului Muzeistic (Muzeul CFR)

telefon/fax: 0316.203.910  

 

 

 

Director: Mircea DOROBANŢU

 

 


e-mail: dorobantu.mircea@cenafer.ro


 

 

 

Serviciul Asistența Juridică, Resurse Umane și Secretariat 

Şef Serviciu: Catrine Rozalia NICA

 


 

e-mail: nica.catrine@cenafer.ro 

 

 

Serviciul Programare Contractare

Şef Serviciu:

 


 

e-mail:


 


 

 

Serviciul Formare Profesională şi Metodologie

Şef Serviciu: Ileana MANFREDINI

 

 

e-mail: manfredini.ileana@cenafer.ro 

 

 

Serviciul Mişcare-Comercial  

Şef Serviciu: Adriana Didona DASCĂLU

 

 

 

e-mail: dascalu.didona@cenafer.ro 

 

 

Serviciul Material Rulant 

Şef Serviciu: Ion NEGREA

 


 

e-mail: negrea.ion@cenafer.ro


 

 

Serviciul Infrastructură 

Şef Serviciu: Simona Lucia MUŞAT

 

 

e-mail: musat.simona@cenafer.ro

 

 

 Serviciul Documentare Tehnică Feroviară 

Şef Serviciu: Valerica PURGE

 e-mail: purge.valerica@cenafer.ro


 

 

 

Serviciul Dezvoltare Comercial 

Şef Serviciu: Claudia Zoe PANĂ

 


 

e-mail: pana.claudia@cenafer.ro 

 

 

Serviciul Logistică Didactică si Administrativ

Şef Serviciu:

 

 

 

e-mail: 


 

 

 

 Biroul Calitate, SSM-SU

Şef Birou: Ana DOROBANȚU

 


 

e-mail: dorobantu.ana@cenafer.ro


 

 

 

 

Biroul Financiar

Şef Birou: Larisa Megdonia CARAMLĂU

 

 

e-mail: opris.larisa@cenafer.ro 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Bucureşti

Telefon/fax: 0316. 203. 990

 

 

 

Director: Lucian Ludvig POROCH

 

 

 

e-mail: poroch.lucian@cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Craiova

Telefon/fax: 0316. 203. 920

 

 

 

Director: Valeriu VIȘAN

 

 


e-mail: visan.valeriu@cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Timișoara

Telefon/fax: 0316. 203. 930

 Director: Daniel BRINDUŞ

 


 

 

e-mail: brindus.daniel@cenafer.ro 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Cluj

Telefon/fax: 0316. 203. 940

 

 


Director: Vasile HONCAN

 

 e-mail: honcan.vasile @cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Brașov

Telefon/fax: 0316. 203. 950

 

 

 

Director: Nicolae NIȚU

 

 

 

e-mail: nitu.nicolae @cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Iași

Telefon/fax: 0316. 203. 960

 

 

 

Director: Florin PRISECARIU

 

 


e-mail: prisacariu.florin@cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Galați

Telefon/fax: 0316. 203. 970

 

 

 

Director: Marian TUDOR

 e-mail: tudor.marian@cenafer.ro


 

Centrul pentru Calificarea și Instruirea Personalului din Transporturile Feroviare Teritorial Constanța

Telefon/fax: 0316. 203. 980

 

 

 

 

Director: Rodica ŞERBAN

 

 

e-mail: serban.rodica@cenafer.ro


 

 

 


Agenda personalului de conducere:

Personalul de conducere îşi desfăşoară activitatea zilnic în intervalul 8 - 16 în sediile CENAFER din Bucureşti sau pentru îndeplinirea activităţilor specifice în CCIPTF Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi,
Galaţi, Constanţa (desfăşurare cursuri de formare profesională, examene de autorizare, examene de absolvire, evaluare de competenţe profesionale), în unităţi/subunităţi ale agenţilor economici cu specific feroviar (instruire practică în cadrul programelor de formare profesională, instruire practică de serviciu, examene de autorizare).