Programe de Perfecționare


Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER organizează programe de PERFECŢIONARE în următoarele domenii:
Domeniul: Formare, pregătire a personalului:
 •      Metodologia  instruirii adultului din domeniul feroviar - 90 ore    

                                                                                        Informații curs.........[descarcă]

 •    Consiliere profesională - Dezvoltarea abilităţilor de organizare a activităţii de practică în domeniul feroviar (prin metode bazate pe Tehnologia Informației și Comunicării – TIC, metoda e-Learning) - 28 ore

                                                                                        Informații curs.........[descarcă]

Domeniul: Instalaţii de centralizare, IFTE:

 •   Controlul preventiv planificat – Activitatea şefului districtului CT privind asigurarea funcţionării corecte a instalaţiilor de siguranţa  circulaţie - 30 ore  
                                                                                 Informații curs.........[descarcă]
 •   Organizarea şi eficientizarea activităţii districtelor CT - 30 ore
                                                                                Informații curs.........[descarcă]
 •   Tehnologia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor CT - 30 ore

                                                                                        Informații curs.........[descarcă]

 •   Tehnologii moderne ale instalaţiilor CT - 30 ore

                                                                                        Informații curs.........[descarcă]

 •   Verificarea condiţiilor de siguranţă impuse instalaţiilor mecanice de tip CEM şi de asigurare cu încuietori cu şi fără bloc - 30 ore   

                                                                             Informații curs.........[descarcă] 

 •   Instalaţii de semnalizare mecanice - CEM, SBW, ATM - 42 ore

                                                                                         Informații curs.........[descarcă]

 •   Împrospătarea cunoştinţelor personalului IFTE privind efectuarea lucrărilor - 30 ore

                                                                                         Informații curs.........[descarcă]

 •   Manevre în instalaţiile fixe de tracţiune electrică - 26 ore 

                                                                                         Informații curs.........[descarcă]

 •   Organizarea şi eficientizarea activităţii Districtelor IFTE - 30 ore
                                                                                  Informații curs.........[descarcă] 
 • · Şef District SCB - 260 /290 ore
                                                                                         Informații curs.........[descarcă

 •   Şef district LC - 260 /290 ore    
                                                                                  
  Informații curs.........[descarcă


Domeniul: Linii:

 

 • Verificarea şi controlul elementelor componente ale infrastructurii feroviare, activitate a şefului districtului de linii - 30 ore    
                                                                                Informații curs.........[descarcă] 
 • Aparate de cale sudate, montate pe traverse de beton - 24 ore     
                                                                                Informații curs.........[descarcă] 
 • Împrospătarea cunoştinţelor personalului de linii privind efectuarea lucrărilor - 30 ore
                                                                                Informații curs.........[descarcă] 
 • Organizarea şi eficientizarea activităţii Districtelor L - 30 ore    
                                                                                Informații curs.........[descarcă] 
 • Şef district linii - 260 /290 ore 
                                                                                Informații curs.........[descarcă
 • Şef district poduri - 260 /290 ore    
                                                                                Informații curs.........[descarcă

 

Domeniul: Tracţiune:

 • Şef district exploatare utilaje - 260 /290 ore 
                                                                                Informații curs.........[descarcă] 

Domeniul: Limbi străine:
                                                                                       Informaţii  cursuri....... [vezi aici]

FORMULARE:


Model cerere înscriere program de formare profesională...... 
[persoană fizică]      [persoană juridică]


Model cerere înscriere examen de absolvire ...... [descarcă]


Vedeti si alte detalii in `
Arhiva 2013` din rubrica `Transparenta decizionala` (meniu lateral stanga), in subpagini sau utilizați butonul `Cautați în acest site` aflat în dreapta sus.